7. Uuden testamentin kertomuksia

Tavoitteet ja sisällöt

Riippuen vuorokurssin kierrosta oppilaan voi jakson aikana johdattaa ja tutustuttaa Uuden testamentin keskeiseen sisältöön, eli Jeesuksen antamiin ohjeisiin ja toimintaan opettajana, tai jatkaa niiden tarkastelua uusien sisältöjen kautta. Jeesuksen toimintaan voi tutustua yhden vertauksen ja kahden ihmeteon avulla. Tavoitteena on myös oppia käsitteet ihmeteko ja rabbi.
Jeesus toimi esimerkkinä ja opetti, kuinka ihmisten tulisi kohdella toisiaan. Jakson vertaus johdattaa tarkastelemaan itsekkyyttä, omatuntoa, katumusta ja anteeksiantoa. Tarkoitus on pohtia edellä mainittuja tunteita ja etsiä niille yhtymäkohtia oppilaan omasta ympäristöstä. Vertaus opettaa myös ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta liittyen Jumalan valtakuntaan. Se siis välittää sanomaa anteeksiantavasta ja rakastavasta Taivaan Isästä.
Kahden ihmetekokertomuksen tavoitteena on osoittaa, että Jeesus ei ollut vain tavallinen ihminen. Vain hän, Jumalan poika, pystyi ruokkimisihmeeseen sekä kuolleen lapsen herättämiseen. Ihmeteot ovat myös osoitus Jeesuksen kahdesta luonnosta eli ihmisestä ja Jumalasta.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman 

  • tavoitteet T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8 
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 
  • sisältöalueista S1 ja S3.
7. Uuden testamentin kertomuksia

Kuvankäyttövinkit 

Jakson aloituskuva esittää Jeesusta opettamassa kansaa. Kuvan maisemasta voi päätellä, että kyseessä on kaupunki. Oppilaiden kanssa voi pohtia, mikä kaupunki kuvassa esiintyy ja mistä sen tunnistaa. Kaupunki on nimeltään Kapernaum (ks. s. 76). 
Jeesuksen opetuksia on kolmessa kuvakuplassa. Niissä esiintyviä tilanteita ja tapahtumia voi tarkastella pareittain tai ryhmässä, oppilaiden määrästä riippuen. Kuvissa esiintyvien henkilöiden ilmeiden ja eleiden tarkastelu on tärkeä osa kuvien tulkintaa. 

Tietoa opettajalle

Vertausten avulla opettaminen oli Jeesuksen aikana yleinen tapa. Tavoiteltavaa päämäärää, esimerkiksi lähimmäisen auttamista, pyrittiin kuvaamaan yksinkertaisten ja arkisten asioiden tai tapahtumien kautta. Vertausten sanoma oli vaikuttava, koska lyhyinä kertomuksina ne oli helppo oppia. 
Raamatussa vertaukset ovat Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. Johanneksen evankeliumissa niitä ei esiinny. Eniten vertauksia on Luukkaan evankeliumissa, vähiten Markuksen. Vertauksia on yhteensä kahdeksan. Ne ovat vertaukset kylväjästä, lampusta vakan alla, viikunapuusta, sinapinsiemenestä, uskollisesta palvelijasta, uudesta viinistä vanhoissa leileissä, vahvasta miehestä ja viinitarhan vuokraajista.