8. Jeesuksen elämän vaiheita

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on tutustuttaa oppilas Uuden testamentin kertomuksiin Jeesuksen elämän loppuvaiheista. Tarkoituksena on syventää tietoa suuren viikon tapahtumista sekä sen ortodoksisista perinteistä, vuorokurssien kierto huomioiden. 
Kirja käsittelee suuren viikon tapahtumia sisällöllisesti laajemmin kuin Aksios 1, vaikka osa suuren viikon päiväkohtaisista tapahtumista mainitaankin jaksossa vain nimeltä. 
Jakson aikana opitaan käsitteet vitsojen siunaaminen ja virpominen, palmusunnuntai, suuri viikko, kavaltaminen, ehtoollinen ja ylösnousemus

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman 

  • tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L3, L5, L6 
  • sisältöalueista S1, S2 ja S3.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Jos käytössä on ollut Raamattupuu, siihen voi lisätä Jeesuksen oksaan sisältöjä tästä jaksosta uusina lehtinä. Suuren viikon tapahtumista voi myös laatia päiväkohtaisen tapahtumakalenterin, jota täydennetään esimerkiksi värikkäillä lapuilla opetuksen edetessä. Sen avulla voi opettaa ja kerrata suuren viikon tapahtumia.
Suuren viikon kuvaus on kirjassa pääasiassa sarjakuvamainen. Kuvat mahdollistavat tapahtumien pohdinnan ja ihmettelyn. Erityisesti tulee tarkastella jaksoon keskeisesti liittyviä ikonikuvia ja niiden kuvakerrontaa. Kuvien tarkastelu kehittää oppilaan kuvanlukutaitoa ja siihen liittyvää kuvien analysointia ja johtopäätösten tekoa.
Tämän jakson tehtävät ovat yhtenä kokonaisuutena sivuilla 106–109. Tehtävät voi tehdä esimerkiksi kahdessa erässä niin, että sivut 106–107 tehdään ensin ja sivut 108–109 vasta koko suuren viikon käsittelyn jälkeen. 

8. Jeesuksen elämän vaiheita

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuvassa Jeesus ja opetuslapset ovat kokoontuneet suurena torstaina (ks. Matt. 26:26–29) pääsiäisaterialle, jonka yhteydessä Jeesus asetti ehtoollisen. Suuri torstai on toiseksi suurin pääsiäisen tapahtuma ylösnousemuksen jälkeen ja siksi se on valittu aloituskuvaksi. 

Ehtoollinen on kristillisen kirkon oppien mukaan Kristuksen asettama sakramentti. Kuvasta voi tunnistaa ehtoollisainekset eli leivän ja viinin. 

Oppilaiden kanssa voi pohtia, mitä Jeesus tekee leivälle ja mistä sen voi päätellä. Entä kuka kuvassa on Juudas, ja mitä opetuslasten ilmeet kertovat tilanteesta?

Harjoituskirja

Tehtävässä 1 oppilas kirjoittaa puhekuplaan tervehdyksen, jolla Jeesusta tervehdittiin. Lyhyempi versio voi olla vain alkuosa: ”Hoosianna Daavidin poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!” Tämä teksti löytyy tekstikirjan sivulta 121 kahden tähden laatikon tekstistä. 

Tehtävässä 2 oppilas värittää laatikosta alueet, jotka on kuvioitu palloilla. Laatikosta paljastuva teksti on pääsiäinen. 

Tehtävässä 3 palmusunnuntai-sanan kirjaimet on piilotettu pajunkissoihin. Oppilas etsii ja värittää oikeat kirjaimet sekä kirjoittaa sanan viivalle. 

Tehtävässä 4 oppilas ratkaisee hautakiveen kätketyn salakirjoitusarvoituksen. Hautakivessä kirjaimet ovat menneet sekaisin ja niistä pitää muodostaa sanat Golgata ja paasto.

Tehtävässä 5 on neljä eri kuvaa suuren viikon tapahtumista. Oppilas kirjoittaa kuvaan sen viikonpäivän, jolloin tapahtumaa kirkossa muistellaan. Kuvat voi myös värittää.

  • Ristiinnaulitseminen – perjantai
  • Ehtoollisen asettaminen – keskiviikko
  • Hauta – lauantai
  • Tyhjä hauta eli ylösnousemus – sunnuntai

Tehtävässä 6 on myös neljä kuvaa, joista osa liittyy suureen viikkoon. Oppilas etsii oikeat kuvat ja värittää ne. Kuvien alle voi kirjoittaa, mitä kuva esittää tai mihin suuren viikon tapahtumaan se liittyy.

Bonustehtävässä oppilas tutkii parin kanssa Jeesuksen ylösnousemusikonia tekstikirjan sivulla 135. Kuvateksti auttaa ikonin tulkinnassa. Oppilaat voivat pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten ikoni kuvaa kuolemaa? Mitä muuta se kuvaa? Ketkä pitävät Jeesuksen käsistä kiinni? Mitä muuta ikonista voi löytää?