9. Kirkko opastaa meitä

Tavoitteet ja sisällöt

Jakson aikana opitaan tunnistamaan ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset eli sakramentit, niihin kuuluvia näkyviä asioita sekä kunkin toimituksen keskeinen tarkoitus. 

Tavoitteena on perehdyttää oppilas ortodoksisen kirkon paastoperinteen keskeisiin tunnuspiirteisiin. Paastoperinne on osa kirkkovuoden aikana vietettäviin kirkollisiin juhliin, kuten pääsiäiseen ja jouluun, valmistautumista.

Jaksossa toteutuvat opetussuunnitelman 

  • tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5 
  • laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L2, L4 
  • sisältöalueista S1, S2 ja S3.
Aksios 2 -oppikirjan luvun 9 aloituskuva.

Kuvankäyttövinkit

Jakson aloituskuva esittää osallistumista ehtoollisen sakramenttiin. Kuvan analysoinnin voi aloittaa kysymällä oppilailta, mitä kuvassa tapahtuu. Tarkastelua voi syventää pohtimalla, keitä kuvassa on. Mistä papin ja diakonin voi tunnistaa? Mitä papilla on käsissään? Mitä erikoista on tytön käsien asennossa? Mitä taustalla oleva kirkkomaalaus esittää? 

Kuvan tarkastelun jälkeen oppilaat voivat jakaa omia kokemuksiaan ehtoollisen sakramenttiin osallistumisesta.