Uusi testamentti

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää  Uuden testamentin esille tuomaan sanomaan Jeesuksen merkityksestä Jumalasta maailman ja ihmisen välisessä suhteessa. Harjoitellaan Raamatun ja sen sisällön käyttöä. Opitaan käsitteet Jumalan Sana, uusi liitto,evankeliumikirja.

Luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T3,T4 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4,L5,L6 sekä c) sisältöalueista S1,S2,S3.

Käsitteet

Sana/sana, kristitty, kaste

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Uusi testamentti kirjoitettiin kreikaksi. Internetistä löytyvillä kreikkalaisilla kirjaimilla voidaan kirjoittaa oma nimi vihkoon.

Kaikki kristityt ovat päässeet mukaan uuteen liittoon kasteen kautta. Oppikirjan sivulla on kasteastia. Kuinka moni muistaa nähneensä kuvia tai videokuvaa omasta kasteesta? Missä kaste on tapahtunut: kirkossa, kotona vai mummolassa? Liittyykö kastepäivään joku erityinen muisto?

Kirjan kappaleessa Kristusta kutsutaan monella eri nimellä. Mitä sanoja oppilaat löytyvät? (Jumalan Poika, Jumalan Sana)

Jeesuksen opetuspuhe Vuorisaarna löytyy Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Tuosta saarnasta voi nostaa esille Isä Meidän – rukouksen. (ortodoksisessa kirkossa käytetään myös nimeä Herran rukous). Rukous löytyy oppikirjan sisäkannesta. Luetaan yhdessä rukous ja pohditaan mitä siinä pyydetään. Mitä tarkoittaa esimerkiksi jokapäiväinen leipä eli ne välttämättömät asiat joita tarvitsemme elämiseen. Rukouksen voi myös kirjoituttaa vihkoon  ja piirtää sen ympärille kauniit kehykset. Vuorisaarnasta löytyy myös ns. kultainen sääntö: ”kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Oppilaiden kanssa voi keskustella kuinka he ymmärtävät tämän ohjeen ja kuinka hyväksi ohjeeksi he sen ajattelevat.

Oppikirjan sivulla on kuva Kristuksesta naulittuna ristiin. Oppilaiden kanssa voi muistella ja kerrata mitä tapahtui tämän jälkeen. Kuinka siis Kristus teki rististä voiton merkin. Samalla voidaan yhdessä miettiä tai pelata esimerkiksi laiva on lastattu tyyppisesti sitä missä kaikkialla ristin voi nähdä/ on nähnyt ristin. (=heitetään palloa/pehmolelua vuorotellen toisille ja kopin saanut saa aina puheenvuoron)

Tutkikaa esimerkiksi youtuben kautta, kuinka Raamattua luetaan kirkossa resitatiivilla. Kokeilkaa samaa lukutapaa luokassa.

Tutkikaa suurten juhlien ikoneja, jotka liittyvät Jeesukseen (Kaste, taivaaseen astuminen, syntymä, kirkastuminen, temppeliin tuominen, Jerusalemiin ratsastaminen, ylösnousemus) mitä oppilaat muistavat Jeesuksen elämänvaiheista.

Oppilaiden kanssa voi kerrata Raamattuun liittyviä kappaleita kertausbingon avulla.

Verkkotehtävä


Lisätietoa opettajalle

Ihmiset voivat muuttaa testamenttiaan asioiden muuttuessa. Myös Jumala teki uuden testamentin. Uusi testamentti kertoo Jeesuksesta ja Jeesuksen jälkeisestä ajasta. Jeesus ei kumonnut vanhaa testamenttia, vaan teki siihen täydennyksiä. Uusi testamentti on osoitettu kirkon jäsenille. Vanha testamentti oli liitto israelilaisten kanssa. Sana testamentti tarkoittaa myös todistusta. Siinä merkityksessä se todistaa Jumalan huolenpidosta ihmisistä ja sen, että Jeesus oli Jumalan poika.