Abraham muuttaa uuteen kotimaahan

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehtyä Abrahamiin kolmen eri uskonnon taustalla olevana henkilönä. Tarkastellaan Vanhan testamentin maantieteellisiä paikkoja. Opitaan käsite patriarkka.

Tässä jaksossa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T4,T6, T8 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4,L5,L6 sekä c) sisältöalueista S1,S2,S3.

Käsitteet

Abraham, Mesopotamia, Kuollutmeri, patriarkka

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi katsoa maailmankartasta tai Internetistä oppikirjan sivulla olevan kartan meret (Esim. Välimeri, Kuollutmeri). Samalla voidaan etsiä Israelin valtio. Tämän avulla konkretisoituu, että kyse on oikeista paikoista. Samalla voidaan etsiä s.9 Raamatun kirjaluettelosta 1.Mooseksen kirja, josta löytyy kertomus Abrahamista.
Aiheeseen sopii keskustelu luottamuksesta, luottihan Abraham Jumalaan täysin. Mitä tarkoitetaan esimerkiksi luotettavalla ystävällä? Onko vaikeaa luottaa ystävään, joka valehtelee?
Yleinen ammatti tuohon aikaan oli paimenen ammatti. Millaisia tehtäviä paimenella oli? Mitä paimentaminen vaati paimenelta? Muuttamista laidunmaiden mukana?

Lisätietoa opettajalle

Oppikirjan kuva, Kuollut meri: Sen heprenkielinen nimi on Suolameri. Se on todellisuudessa laskujoeton järvi, johon vesi tulee Jordan-joesta ja poistuu haihtumalla. Kuolleen meren suola-ja mineraalipitoisuus on jopa 33%. Korkea suolapitoisuus kannattelee uimaria. Kuolleessa meressä ei uida, vaan kellutaan. Pään laittaminen veteen olisi hengenvaarallista. Kuolleessameressä ei ole kaloja tai kasveja, vain joitakin eliöitä. Suola kasaantuu kiteiksi rannoille. Kuolleenmeren muta on mineraalipitoista ja sitä pidetään terveysvaikutteisena.

Tulostettava tehtäväliite tulossa.