Abrahamin uskollisuutta koetellaan

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on tarkastella Abrahamin uskollisuutta Jumalalle ja sen merkitystä. Opitaan käsite uskollisuus, oinas, uhraaminen, uhrilahja,

Tässä luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T4, T10, T11 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L3,L4,L5,L6,L7 sekä c) sisältöalueista S1,S2,S3.

Käsitteet

uskollisuus, oinas, uhri, uhrilahja, enkeli

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa on syytä käsitellä termi ”uskollisuus”. Sen voi rinnastaa tässä yhteydessä termiin tottelevaisuus. Tämän jälkeen voi keskustella siitä, miten helppoa on totella opettajaa tai vanhempia. Entä kuinka helppo Abrahamin oli totella Jumalaa tässä asiassa?

Oppikirjan s. 30 on kuva uhrialttarista, jonka Abraham ja Iisak rakensivat. Yhdessä voidaan pohtia, mistä ja kuinka se on rakennettu.

Verkkotehtäviä


Lisätietoa opettajalle

Vanhan testamentin aikaan oli tapana vahvistaa sopimukset uhraamisrituaalilla. Abraham oli saanut jälkeläisen Jumalan lupauksen mukaan. Uhrilahjoina käytettiin eläintä. Abrahamista tulee monien kansojen kantaisä. Iisakin uhraaminen on esikuvana Kristuksen ristinkuolemalle.

Tulostettavia tehtäviä tulossa.