Jaakob ja Esau tekevät sovinnon

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää Vanhan testamentin kertomukseen Jaakobin ja  Esaun kohtaamiseen vuosien jälkeen.  Pohditaan kohtaamista ja siitä seuranneita asioita. Opitaan käsite Israel ja mikä on sen yhteys Jaakobiin.

Tässä luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T4,T8, T10,T11 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L3,L4,L5,L6,L7 sekä c) sisältöalueista S1,S3.

Käsitteet

anteeksi antaminen, sovinto, leppyminen, lepyttely

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Katsotaan oppikirjan s. 36 kuvaa. Veljet ovat eläneet erillään 20 vuotta. Miltä riidan sopiminen ja jälleennäkeminen ovat tuntuneet tämän ajan jälkeen? Mikä on ollut mahdollisesti syy siihen, että Jaakob päätti palata ja kohdata veljensä? Tässä yhteydessä  voi myös keskustella sovinnon tekemisen tärkeydestä.

Tulostettavasta materiaalista löytyy kertausbingo pelattavaksi oppilaiden kanssa.

Verkkotehtäviä Joosefista


Lisätietoja opettajalle

Esaun ja Jaakobin välit olivat huonot. Jaakob ajatteli lepyttävänsä veljensä ylenpalttisilla lahjoilla. Hän lähetti etukäteen Esaulle 200 vuohta, 20 pukkia, 200 emolammasta ja 20 pässiä. Lisäksi 30 imettävää kamelia, 40 lehmää, 10 härkää, 20 aasintammaa ja 10 aasin oria. Tänä päivänä lehmän hinta on noin 2 000 euroa ja kamelin voi ostaa 500-3 000 eurolla. Jaakobin lahja veljelleen oli huomattavan arvokas.  

Esau oli myös rikastunut ja veljesten kohdatessa ei halunnut ottaa vastaan lahjoja. Jaakob taivutteli häntä ja lopulta Esau suostui ottamaan vastaan tarjotut eläimet.
Esauta pidetään edomilaisten kantaisänä. Edom sijaitsi nykyisen Etelä-Israelin alueella. Esaun jälkeläiset liittyvät myös arabeihin. 1 Moos 28:9 mukaan ”…ja hän meni Abrahamin pojan Ismaelin luo ja otti vaimokseen Ismaelin tyttären Mahalatin…” Ismael oli Abrahamin vaimon Saaran orjan synnyttämä esikoispoika, josta arabit katsovat polveutuvansa.