Jaakobin suurperhe

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää Vanhan testamentin kertomukseen Jaakobin suurperheestä. Pohditaan Jaakobin avioitumiseen liittyviä tapahtumia. Opitaan käsite Mesopotamia, Kaksoisvirtainmaa.

Tässä luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T4,T8, T10,T11 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1, L3,L4,L5, L6,L7 sekä c) sisältöalueista S1,S3.

Käsitteet

Kaksoisvirtainmaa, Vanhan testamentin ajan moniavioisuus

Vihjeitä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voidaan tutkia maailmankarttaa ja etsiä sieltä Mesopotamian alue, joka näkyy pikkukuvana s. 37.  Samoin voidaan katsoa yhdessä oppikirjan s. 40 kuvaa paimentolaiskodista, pohtien millaista elämä tuohon aikaan on ollut.

Kappaleen lukemisen jälkeen voidaan pohtia millaisia eri tunteita kertomuksen henkilöt kävivät läpi. Miltä Jaakobista on tuntunut huomata tulleensa huijatuksi seitsemän vuoden odotuksen jälkeen? Entä Raakelista, joka kovasti odotti pääsevänsä naimisiin Jaakobin kanssa? Entä sitten Lea ja isä?
Palautetaan mieleen Joosef ja hänen elämänsä vaiheet Jaakobin poikana.

Verkkotehtäviä Jaakobiin ja Esauhun liittyen


Lisätietoa opettajalle

Jaakob matkusti kotiseudulleen perheensä kanssa. Lea synnytti pojista kuusi: Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon. Lean orjattaren Silpan poikia olivat Dan ja Naftalin. Raakkelin orjatar Bilha synnytti kaksi: Gad ja Asser. Rakkaan Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin. Dina oli Lean tytär.

Raakelin synnytys alkoi matkan aikana ja siitä tuli vaikea. Ennen kuolemaansa hän antoi pojalle nimen Benoni, joka merkitsee “tuskan poika”. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimen Benjamin joka merkitsee ”onnen poikaa”.  Jaakob hautasi Raakelin tien viereen lähelle Betlehemiä. Raakelin hauta on edelleen olemassa ja se on pyhiinvaelluspaikka juutalaisille, kristityille ja muslimeille.

Jaakobin pojista polveutuu Israelin 12 heimoa.