Kymmenen käskyä

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on perehtyä Vanhan testamentin kertomukseen kymmenen käskyn saamisesta ja siihen, miksi Jumala antoi ne Moosekselle. Pohditaan käskyjen ajankohtaisuutta erämaavaelluksen yhteydessä ja nyt. Opitaan käsite kymmenen käskyä, lain taulut.

Käsitteet

kymmenen käskyä, laki, lain taulut

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Mooses sai käskyt Siinain vuorella. Kartasta voidaan katsoa, missä se sijaitsee.
Vihkoon liimattuihin laintauluihin voi merkitä s.65 tehtävän 3 mukaisesti, mitä käskyjä on helppo noudattaa, ja mitkä taas ovat hankalia noudattaa.

Kuvatehtävät

  1. Oppilaiden kanssa voi askarrella  laintaulut vihkoihin. Harmaasta kartongista voi leikata oppikirjan s.64 mukaisesti kaksi kivitaulua, piirtää hieman halkeamia ja kirjoittaa käskyt niihin. Lopuksi liimataan vihkoon.
     
  2. Yhdessä katsotaan yhtä valittua käskyä kerrallaan sivulla 64 ja mietitään, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa.

Lisätietoa opettajalle

Kymmenen käskyä 2 Moos 20:1-17
Kymmenen käskyä ovat samat kaikilla kristityillä. Käskyjä on ryhmitelty eri tavalla eri kirkoissa. Mooseksen saamat laintaulut ovat osa Mooseksen lakia, jonka 613 käskyssä on kaikkiaan 365 kieltoa ja 248 käskyä. Neljä ensimmäistä lakia koskee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Kuusi viimeistä käskyä koskevat ihmisten välisiä suhteita.

Kaikki Mooseksen lait eivät koske kristittyjä. Ortodokseja erityisesti kiinnostava käsky on kielto jumalankuvan tekemisestä. Saako meillä olla ikoneja? Jumalan kuvaaminen kiellettiin aikana, jolloin Jumalaa ei ollut nähty. Kun Jumala tuli ihmiseksi Kristuksen syntymässä, hän tuli myös kuvattavaksi. Ikoneissa saa kuvata kaikkea, mitä on nähty. Isä Jumalan kuvaaminen on edelleen kiellettyä.

Ortodoksinen kirkko kutsuu Moosesta profeetaksi ja Jumalan näkijäksi. Häntä muistellaan vuosittain syyskuun 4. päivänä.