Jumalan kunniaksi rakennetaan pyhäkköteltta

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on perehtyä Vanhan testamentin kertomukseen Israelin kansan jumalanpalvelupaikan rakentamisesta. Pohditaan sen rakenteen, esineistön ja henkilöiden yhteyttä ortodoksiseen kirkon jumalanpalveluspaikkaan.

Käsitteet

pyhäkköteltta, pyhäkkö

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pyhäkköteltasta löytyy kuvia ja pienoismalleja netistä. Samalla voi selvittää, millainen puu on akasiapuu ja miksi sitä on käytetty.
Oppilaiden kanssa voi verrata pyhäkkötelttaa ortodoksiseen kirkkorakennukseen. Mitä yhteistä oppilaat niissä havaitsevat? Molemmissa on kolme osaa, ja ne muistuttavat toisiaan.
Oppikirjan sivulla 70 on kuva ylipapista. Oppilaat voivat piirtää sen mallista vihkoonsa ja lisätä suitsutusastian käteen. Tämän jälkeen voidaan ottaa esille kuva ortodoksisesta papista suitsutusastian kanssa ja miettiä onko heissä jotain samaa. Kuvia löytyy internetistä.

Verkkotehtävä

 

Lisätietoa opettajalle

Jumalan kunniaksi rakennetaan pyhäkköteltta 2 Moos 33:7-23
Jumala käski rakentaa pyhäkköteltan, jotta hän voisi asua kansansa keskuudessa. Pyhäkkötelttaa kutsutaan myös ilmestysmajaksi tai lain asumukseksi. Se oli israelilaisten palvontapaikka, ja se oli tehty siirrettäväksi. Kun kansa vaihtoi paikkaa erämaassa, papisto huolehti ja kantoi ilmestysmajaan liittyvät esineet.

Ylipapin vaatetus oli myös määritelty Raamatussa. Hänen rinnallaan oli kilpi, jossa oli 12 eriväristä (puolijalo-)kiveä, joihin oli kaiverrettu jokaisen Jaakobin pojan nimi eli israelilaisten heimot. Nimien järjestys ei ole varma. Eräiden mukaan poikien nimet olisivat olleet ikäjärjestyksessä, toiset arvelevat niiden ryhmittyneet äitien mukaan.