Kuninkaat

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoiteena on tutustua Vanhan testamentin historiallisiin kirjoihin kuuluvaan kuninkaiden kirjaan ja kolmeen Israelin kuninkaaseen.

Käsitteet

kuninkaaksi voitelu, viisauskirjallisuus, psalmi, sananlasku.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Mitä oppikirjan kuvat kertovat kuninkaista? Esimerkiksi kuninkaan ulkoisista tuntomerkeistä ja tehtävistä? Vieläkö on kuninkaita, jotka johtavat maita? Miltä kuninkaat näyttävät tänä päivänä?

Kertomuksen Daavidista ja Goljatista voi lukea lasten Raamatusta, tai siitä voi löytyä internetistä  animaatio tai muu video. Ennen kertomuksen läpikäyntiä voidaan katsoa kuvaa ja pohtia lähtötilannetta: pienikokoinen paimenpoika taistelee suurta aseistautunutta miestä vastaan. Onko tilanne reilu? Kumman oppilaat uskovat voittavan? Kertomus löytyy Raamatusta kohdasta: 1. Sam.17 17-58. On hyvä lukea ja tutustua kohtaan itse ennakkoon. Riippuen Raamatun käännöksestä, se saattaa sisältää paljon hankalia sanoja, joita selittää oppilaille.

Oppikirjassa on myös esitelty kuningas Salomo. Eräs kertomus hänen viisaudestaan on kuvattuna s. 87 kuvaan. Tämäkin kertomus voidaan lukea lasten Raamatusta. Kertomus löytyy kohdasta: 1.Kun. 3:16-28. Tähänkin Raamatun kohtaan on syytä tutustua ennakkoon itse.

Viisauskirjallisuuteen kuuluvat kirjat (lueteltuna s.88) voidaan etsiä sivun 9 Raamatun kirjastosta.
Otetaan Raamatusta esille esimerkkejä psalmeista ja sananlaskuista. Harjoitellaan samalla tiedonhakua ja Raamatun käyttöä. Tarkastellaan tekstejä pohtien sisältöjä ja verrataan kieltä. Keksitään omia sananlaskuja.

Verkkotehtäviä