Mooses syntyy

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää Vanhan testamentin kertomukseen Israelin kansan vaiheisiin keskeisesti vaikuttaneen  Mooseksen elämän varhaisvuosiin faaraon hovissa Egyptissä. Pohditaan kansan asemaa ja kokemuksia. Opitaan, mitä Mooseksen nimi tarkoittaa.

Tässä luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T4,T11 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  L1,L2, L4,L5,L6,L7 sekä c) sisältöalueista S1,S3.

Käsitteet

faarao, Niili, prinssi

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi katsoa s. 47 kuvaa kaislakorista ja pohtia kuinka se kantaa pienen vauvan. Samalla voi miettiä tunteita, joita äiti kävi läpi: faaraon julma käsky, pelko oman lapsen hengestä, jännitys siitä tuliko korista varmasti tiivis ja hyvä, entä löytääkö joku lapsen ja pitää tästä huolta? Pohditaan myös sitä, miksi poikavauvat tuli surmata.
Mooses pääsi faaraon hoviin asumaan. Millaiseksi oppilaat ajattelevat elämän Egyptin hallitsijan suojissa?

Oppilaiden kanssa voi toteuttaa yhteisen seinätyön: Faaraon Egypti. Tutustutaan Internetistä tai kirjoista löytyvillä kuvilla Egyptiin Mooseksen aikana ja jokainen piirtää erilliselle paperille eri asioita, esim. pyramidin, faaraon, pylväitä, seinämaalauksia, ihmisiä tuon ajan vaatteissa. Kuvat leikataan irti ja niistä tehdään asetelma seinälle.
Oppilaita voi myös kiinnostaa kaivon toiminta sivulla 46. Ehkä joidenkin kesämökillä tai mummolassa on kaivo?

Verkkotehtävä


Lisätietoa opettajalle

Faarao antoi määräyksen heprealaisten kätilöille, että poikavauvan synnyttyä heidät on surmattava. Kätilöt eivät uskaltaneet toteuttaa käskyä, koska pelkäsivät Jumalaa. Silloin Faarao antoi käskyn heittää kaikki syntyvät poikalapset Niilin virtaan. Faaraon tytär löysi kaislakorissa ajelehtivan vauvan ja otti hänet omakseen. Mooses sai parhaan mahdollisen egyptiläisen kasvatuksen ja koulutuksen.

Tämän tapahtuma-aikaa ei tiedetä varmuudella (1 500 – 1 200 eKr). Mooses syntyi Leevin sukuun. Hänen sisaruksensa olivat Aaron ja Miriam.
Mooses surmasi kiivastuksissaan egyptiläisen ja joutuu pakenemaan. Pakomatkallaan hän avioituu Pappi Jetron tyttären Sipporan kanssa ja saa lapsen tämän kanssa.