Pensas, joka paloi, mutta ei kulunut

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää Vanhan testamentin kertomukseen Israelin kansan vaiheisiin Egyptin orjuuden aikana keskeisesti vaikuttaneen  Mooseksen myöhempiin elämänvaiheisiin ja erityisesti tässä, miten Jumala ilmoittaa itsensä Moosekselle ja minkä tehtävän Hän antaa Moosekselle. Opitaan käsite palava pensas.

Tässä luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1, T3,T4 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  L1,L2, L4,L5,L6 sekä c) sisältöalueista S1.

Käsitteet

palava pensas, beduiini

Kuvatehtävät

Sivun 50 kuvassa on kameleita autiomaassa. Miksi kamelit olivat tärkeitä beduiineille? Mitä kamelin ominaisuuksia he tarvitsivat? Miten kameli eroaa esimerkiksi hevosesta?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

 1. Oppilaiden kanssa voi katsoa oppikirjan kuvaa s. 48 ja miettiä mitä yleensä tapahtuu kun nuotiota poltetaan. Eli mitä jää jäljelle kun nuotio palaa loppuun. Sama tulisi käydä myös pensaalle, mutta tästä tapauksessa pensas vain paloi, muttei kulunut tuhkaksi. Pensas oli erityinen, puhuihan Jumala sen kautta ja antoi Moosekselle tehtävän.
   
 2. Jumala pyysi, että Hänestä käytetään nimeä ”minä olen se, joka olen”. Tämä kirjoitus löytyy kreikkalaisilla kirjaimilla kaikista ikoneista, joihin Kristus on kuvattu. Oppilaille voi näyttää mitä tahansa Kristus-ikonin kuvaa ja pyytää etsimään kirjaimet, jotka tarkoittavat tätä. Kirjaimet ovat ikoneissa kreikaksi. Kirjaimet  Ο ω Ν (=minä olen se joka olen) löytyvät Kristuksen sädekehästä.
   
 3. Mooseksen kerrotaan nolostelleen puhettaan, koska tämä änkytti. Millaisia puhevikoja oppilaat tietävät? Kuinka toisen erilaiseen puhetapaan tulisi suhtautua? Voidaanko puheen erikoiselle piirteelle, kuten R- tai S-vialle tai änkytykselle tehdä jotain? Pitääkö ne muuttaa?
   
 4. Sivuilla 50 ja 51 on kuva paimentolaisista ja paikasta, jossa Mooseksen uskotaan nähdeen palavan pensaan. Kuinka ympäristö eroaa suomalaisesta luonnosta?
   
 5. Pyhän Katariinan luostarista löytyy kuvia Internetistä, samoin kuin pensaslajista, jonka Mooses näki.

Verkkotehtäviä

 

Lisätietoa opettajalle

Lampaita paimentaessaan Mooses näki orjantappurapensaan, joka paloi, mutta ei kulunut ( 2 Moos 3). Jumala ilmestyi Moosekselle tämän näyn kautta.
Palava pensas: Pyhän Katariinan luostarissa Siinailla on rakennettu pieni kappeli paikalle, missä Mooseksen palavan pensaan arveltiin olevan. Palavasta pensaasta on tietoja 300-luvulta, jolloin munkit kilvoittelivat pensaan ympärillä. Silloin vielä pensaan sanottiin tehneen versoja, joita jaettiin pyhiinvaeltajille. Paikallisten oppaiden mukaan pensaslaji, jonka Mooses näki, kasvaa ainoastaan pienellä alueella Siinaille. Sitä ei ole tavattu missään muualla.

Jumalan ääni sanoi Moosekselle pensaasta: ”…riisu kengät jalastasi…”(2 Moos 3:5) Tämän Raamatun sitaatin ohjaamina useat afrikkalaiset ortodoksit ja koptit riisuvat kengät jalastaan astuessaan kirkkoon sisälle. Kirkko on heille pyhä paikka, eikä sinne voi mennä likaisilla jalkineilla. Joillakin on ns. kirkkokengät, joita ei käytetä muualla. Myös muslimit riisuvat kenkänsä astuessaan moskeijaan.