Profeettojen ennustuksia

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoiteena on tutustua Vanhan testamentin keskeisiin profeettoihin ja heidän elämänvaiheisiinsa. Perehdytään profeettojen ennustuksiin ja pohditaan niiden avulla Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välistä yhteyttä. Tarkastellaan profeettojen merkitystä Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa.

Käsitteet

profeetta, ennustus, Daavidin suku, serafi, ylienkeli.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Alkuun voidaan tarkastella s.8 Raamatun kirjaluetteloa. Löytävätkö oppilaat kappaleessa luetellut profeetat sieltä? Samalla voidaan laskea, kuinka monta profeettojen kirjaa Raamatussa on.

Profeetat kertoivat ihmisille tulevaisuuteen liittyviä asioita eli ennustuksia. Millaisia asioita pyritään nykyään ennustamaan? Esimerkiksi sääennustuksia luetaan joka päivä. Myös väkilukuun ja ilmastonmuutokseen liittyviä ennustuksia tehdään tutkimustiedon valossa. Aikoinaan valettiin uuden vuoden tinoja ja niiden varjoista pyrittiin ennustamaan tulevaisuutta. Jotkut uskovat, että kädestäkin voidaan ennustaa.

Internetin kuvahaulla voi etsiä ikoneja, jossa esiintyy serafi eli kuusisiipinen enkeli, joka on mainittu profeetta Jesajan kohdalla. Myös profeetta Danielia kuvaava ikoni on mielenkiintoinen ja kertoo tarinan Danielista ja leijonista.

Oppilaiden kanssa voi pohtia profeettojen työtä. Näiden tuli kertoa kansalle eteenpäin asioita, joita Jumala heille kertoi. Mahtoiko tehtävä olla helppo? Oliko helppoa saada ihmiset uskomaan? Kuinkahan ihmiset ottivat hyvät ja huonot uutiset vastaan?

Isommassa ryhmässä voi oppilaat laittaa yksin tai pareittain tutustumaan yhteen neljästä profeetasta. Tämän jälkeen jokainen esittelee oman profeettansa muille.

Verkkotehtävä

 

Lisätietoa opettajalle

Profeetat olivat yleinen ilmiö kaikkialla Lähi-Idässä. He olivat vaikuttava ammattiryhmä, joita kuunneltiin, kuten nykyisin tiedemiehiä. Heiltä kysyttiin erityisesti tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Jeesuksen kotimaassa profeetan tehtävänä oli toimia Jumalan sanoman välittäjänä. Profeetat ilmoittivat Jumalan tahdon tai varoittivat väärästä toiminnasta. Profeetan on usein vertauskuvallista.