3. Kuvat ja kertomukset opettavat ortodokseja

Jakson tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoitteena on perehdyttää Raamatun vertauskuvalliseen kieleen, ortodoksisen kirkon symboliikkaan tarkastelemalla erilaisia kirkkorakennuksia ja niiden tunnuspiirteitä, kirkon esineistöä ja kirkollisia toimituksia. Tavoitteena on myös tarkastella lähemmin papistoa ja seurakunnan työntekijöitä sekä heidän tehtäviä ja tunnusmerkkejä.  

Käsitteet

tsasouna, pyhäkkö, rukoushuone,kappeli, uhripöytä, pyhä pöytä, alttari, ikonostaasi, pohjoinen ovi, kuninkaan ovi, eteläinen ovi, solea, tuohusjalka, analogipöytä, muistelupöytä, kirkkosali, katedraali, ehtoollisastiasto, suitsutus, suitsutuspihka, kirkkolippu, horugvi

Kuvatehtävä

Jakson aloituskuva esittää ortodoksista kirkkoa, joka ei sisustukseltaan ole niin sanottu tavallinen, suomalainen ortodoksinen kirkko. Kirkko on sisustukseltaan kreikkalaistyylinen, jonka mukaan seinäpinnat esittävät ikonityyliin maalattuja Uuden testamentin tapahtumia Jeesuksen elämästä. Lisäksi on kuvattu ortodoksisen kirkon pyhiä ihmisiä.

Kuvaa voi tarkastella pyytämällä oppilasta vertaamaan aluksi oman seurakuntansa kirkkoon. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia siitä löytyy? Sen jälkeen voi tarkastella kuvaa tarkemmin ja pyytää  oppilasta tunnistamaan siitä esineitä, ikonostaasin ikoneita sekä seinämaalausten esittämiä tapahtumia.

Aloituskuva olisi hyvä heijastaa dokumenttikameralla yhteisesti tarkasteltavaksi, mutta tarkastelun voi toteuttaa myös oppikirjan avulla. Tunnistamisen jälkeen opettaja voi nimetä kuvasta ne asiat, joita oppilas ei tunnistanut. Seuraavat asiat voidaan ottaa esille.

  1. Keskellä, alttarin päällä on Kristuksen taivaaseenastumisen ikonikuva. Sen kahta puolta ovat evankelistat Matteus (vas.) ja Johannes (oik.)
  2. Sen alla on Neitsyt Marian ennusmerkki ikonikuva, jonka kahta puolta on nelisiipiset kerubit (serafit kuvataan kuusisiipisiksi, ks. s.75).
  3. Vasemmassa laidassa on Kristuksen syntymän ikoni, jonka yläpuolella on ylienkeli Gabriel (kuva jatkuu oikealle puolelle).
  4. Oikeassa laidassa on kuvattuna Karjalan valistajat (Sergei ja Herman Valamolainen,Trifon Petsamolainen, Aleksanteri Syväriläinen ja Herman Alaskalainen). Uudet pyhät eivä ole tässä. Kuvan yläpuolella on Neitsyt Maria (jatkoa ilmestysikonista).