Seurakunnan työntekijät

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on perehdyttää syvemmin ortodoksisen kirkon papiston eri asteisiin ja heidän tehtäviinsä, sekä muihin seurakunnissa työskenteleviin henkilöstöryhmiin.  

Käsitteet

papisto, virastomestari, kirkkoherra, diakoniatyöntekijä, nuorisotyöntekijä, kanttori, ponomari, ponopetteri.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Papiston käsittely voidaan tehdä leikin avulla. Leikin aluksi kaikki ovat papiston asteikolla alimpana eli diakoneja. Diakonit tekevät ristinmerkkejä ilmaan. Oppilaat kulkevat luokassa sikin sokin. Kun toinen diakoni tapaa toisen, he ottavat mittaa toisistaan kivi-paperi-sakset pelillä. Hävinnyt jää diakoniksi, mutta voittaja nousee papiston asteikossa toiseksi eli papiksi. Pappi lähtee kulkemaan heiluttaen kättä, niin kuin siinä olisi suitsutusastia. Kun kaksi pappia tapaa, he kisaavat kivi-paperi-sakset pelin. Hävinnyt tippuu diakoniksi ja voittaja jatkaa papiston asteikossa korkeimmalle eli piispaksi. Piispa jatkaa matkaa tehden molemmilla käsillään ilmaan ristin kuvioita. Kun kaksi piispaa tapaavat kivi-paperi-sakset mittelössä, niin voittaja voittaa koko pelin ja häviäjä tippuu papiksi.

Kun kirjan kappale on luettu läpi, niin oppilaat voi jakaa kahteen joukkoon ja asettaa jonoon taulun eteen. Jonon ensimmäisille annetaan liitu/tussi. Tehtävänä on, että jonon ensimmäiset menevät taululle ja kirjoittavat minkä tahansa seurakunnan työntekijän nimen tai työtehtävän taululle. Tämän jälkeen he menevät jonossa seuraavan luo ja antavat kirjoitusvälineen hänelle ja siirtyvät jonon viimeiseksi. Jokainen jonossa käy vuorollaan taululla ja tätä jatketaan niin kauan, kuin opettaja näkee parhaaksi lopettaa. Lopuksi katsotaan millaisia sanoja taululle tuli.

Jotta oman seurakunnan henkilökunta tulisi tutuksi, niin seurakunnan sivuilta voi tarkistaa keitä siellä työskentelee ja etsiä kuvia esimerkiksi papista tai kanttorista. Seurakuntaan voi ottaa myös yhteyttä ja pyytää vierailijaa koululle. Mahdollista vierailua varten voi harjoitella sitä kuinka pappia tervehditään eli kuinka papilta pyydetään siunaus.

Verkkotehtäviä