4. Kirkolliset toimitukset

Kuvatehtävä

Jakson aloituskuvassa on kyse kasteen sakramentista. Kuvassa näkyy sen sakramentaalinen eli ulkoinen, toimituksellinen osuus. Ortodoksisessa kirkossa toimitusta kutsutaan pyhäksi mysteerioksi eli salaisuudeksi, jossa Pyhän kolminaisuuden pyhittävä armovoima ja siunaus ovat läsnä salaisella, näkymättömällä tavalla. Perinteen mukaan lapsi kastetaan kastealtaan pyhitettyyn veteen upottamalla hänet siihen kolme kertaa Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Kaste voidaan toimittaa myös valelemalla hänet kolmesti.

Jakson tavoitteet ja sisällöt

Jakson tavoiteena on perehdyttää ortodoksisen kirkon rukouksiin, rukouselämään sekä missä yhteyksissä rukouksia voidaan käyttää henkilökohtaisessa hartauden harjoituksessa  ja kirkon jumalanpalveluselämässä. Tarkastellaan erilaisia kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä käytänteitä sekä toimituksellisia vaiheita.  

Käsitteet

liturgia, eukaristia, panihida, alkurukoukset, kiitosrukous, anomusrukous, paastorukous, kodinpyhitys.

Jaksoon liittyviä muita huomioita

Jakson alkuaukeamalla on kolme rukousta, jotka muodostavat ortodoksisessa kirkossa niin sanotun alkurukousten kokonaisuuden. Ne voidaan lausua tai laulaa. Tällä kokonaisuudella aloitetaan useat pyhät toimitukset ja niitä voidaan myös käyttää erikseen, kuten Isä meidän rukousta ennen ateriaa tai aloittaa jokin tilaisuus lukemalla tai laulamalla rukous Pyhälle hengelle. Rukousta Pyhälle kolminaisuudelle ei yleensä käytetä erikseen.
Rukouksia voidaan käsitellä tarkastelemalla niin sisältöjä ja sanoja pohtien niistä jo tutuksi tulleita asioita sekä avata uusia asioita ja käsitteitä. Jokaisesta rukouksesta on hyvä tarkastella niiden vertauskuvallista kieltä, joka on ollut esillä jo ennen tätä kappaletta (ks. 92).