Kiitosrukous on palaute Jumalalle

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on perehdyttää kiitosrukoukseen, sen ohjeistavaan sisältöön ja merkitykseen, sekä samalla pohtia rukouksen käyttöä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi keskustella kiitollisuudesta: mistä asioista oppilaat ovat kiitollisia? Onko joku muukin kiitollinen samasta asiasta? Aihetta varten voidaan leikellä mainoksista ja lehdistä kuvia aiheista joista on kiitollinen. Kuvat voi liimata vihkoon ja kuvien alle nimetä asiat, joista on kiitollinen.

Ehkä joku oppilas on joskus osallistunut esimerkiksi isovanhemman syntymäpäiville ja paikalla on ollut pappi? Syntymäpäivillä pappi toimittaa kiitosrukoushetken, jonka päätteeksi lauletaan onnittelulaulu Monia vuosia. 
Monia vuosia löytyy myös Youtube-palvelusta kuunneltavaksi.

Miten tunnistaa jokin teksti rukoukseksi? (Voisi olla kaksi tekstiä: toinen rukous, toinen jokin muu teksti). Onko rukous kiitos-, anomus- vai esirukous? Pohditaan, miksi rukouksissa käännytään Jumalan tai Jeesuksen puoleen. Pohditaan tilanteita ja asioita, joihin rukous voi liittyä, sekä miksi vaikuttaa ehkä siltä, että rukoukseen ei tule aina selkeää vastausta.

Lisätietoa opettajalle

Kristilliseen elämään kuuluu kilvoittelu, jonka tarkoituksena on pyrkimys kohti alkukuvaa. Siihen kuuluu olennaisesti rukouksellinen yhteydenpito Jumalaan, Kristukseen ja Pyhään Henkeen heille osoitettujen rukousten kautta. Yksi tällainen on kiitosrukous, joka voidaan toimittaa esimerkiksi merkkipäivän yhteydessä.

Ortodoksisessa kirkossa rukouselämään kuuluu sekä yksityinen että yhteinen rukous jumalanpalveluksissa. Yksityinenkin rukous katsotaan osaksi koko kirkon rukousta, sillä rukous yhdistää kirkon jäsenet toisiinsa ja Pyhään Kolminaisuuteen.

Ortodoksinen kirkko käyttää jumalanpalveluksissa ja eri kirkollisissa tilanteissa valmiita rukoustekstejä enemmän kuin muissa kristillisissä yhteisöissä. Jumalanpalveluksissa rukoukset luetaan resitatiivilla.