Paastorukouksessa pyydetään Jumalalta apua ja ohjeita

Tavoitteet

Luvun tavoitteena on perehdyttää paastorukoukseen, sen ohjaavaan sisältöön ja merkitykseen, sekä samalla linkittää rukouksen käyttöä ortodoksisen kirkon Kristuksen ylösnousemuksen juhlaan liittyvään valmistautumisaikaan eli paastojaksoon.

Käsitteet

anomusrukous, paastorukous.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Tässä yhteydessä on hyvä keskustella itse rukouksesta. Mitä rukous on? Kenelle siinä puhutaan? On olemassa valmiita rukouksia, mutta ne voivat tulla omasta mielestä. Rukouksessa usein pyydetään jotain, mutta onko rukous epäonnistunut jos se ei toteudu?

Kirkko kutsuu toisen ihmisen puolesta luettavia rukouksia esirukouksiksi. Keiden puolesta oppilaat ovat rukoilleet tai voisivat rukoilla?
Lisäksi voidaan yhdessä lukea Efraim Syyrialaisen paastorukous, joka löytyy kirjan sisäkannesta. Tämän jälkeen voidaan pohtia mitä rukouksessa oikein pyydetään. Ovatko ominaisuudet joita pyydetään tavoiteltavia/sellaisia joista tulisi päästä pois: laiskuus, velttous, turhanpuhuminen, kärsivällisyys, rakkauden henki jne. Paastorukouksen lukemisen voi kuunnella myös youtubesta.

Kirjan kappaleessa kerrotaan, että paastorukouksen aikana kumarretaan syvään maahan kolme kertaa. Tätä voidaan kokeilla luokassa.

Verkkotehtävä

 

Lisätietoa opettajalle

Paaston hengellisen puolen tarkoituksena on valmistaa ortodoksisen kirkon jäseniä edessä olevaan juhlaan. Paastossa arvioidaan oman elämän suuntaa tarkastelemalla omaa arvomaailmaa, suhdetta toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Kirkon tarjoama työkalu tässä on katumuksen sakramentti ja siihen osallistuminen henkilökohtaisen rukouselämän tukena ja lisänä.

Pääsiäispaastoon kuuluu ennen varsinaisen paaston alkamista kolme valmistusviikkoa. Niiden ensimmäisen viikon aikana ortodoksisessa kirkossa luetaan ehtoopalveluksessa Pyhän Andreas Kreetalaisen katumuskanoni. Sen teksti kutsuu Raamatun esikuvien kautta katumukseen ja kilvoitteluun. Se toistetaan myös viidennellä paastoviikolla.

Efraim Syyrialainen eli 300-luvulla. Andreas Kreetalainen eli 600-luvulla.