Panihida on esirukous vainajan puolesta

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoiteena on perehdyttää ortodoksisen kirkon pyhään toimitukseen, erityiseen rukouspalvelukseen läheisen poismenon johdosta, sen merkitykseen ja toimituksen käytänteisiin. Tarkastellaan toimitusta ja siihen osallistumista.  

Käsitteet

vainaja, muistopalvelus, muistelupöytä, panihida.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi lähteä keskustelemaan heidän omista kokemuksistaan. Onko joku heidän läheisensä kuollut ja ovatko he olleet hautajaisissa? Millainen kuva heille jäi hautaustoimituksesta? Liittyikö ihmisen poismenoon muita papin kohtaamisia/ rukousta kirkossa, kotona tai hautausmaalla?

Millä tavoin kodeissa muistellaan kuolleita ihmisiä? Onko tapana käydä haudalla? Ovatko oppilaat huomanneet, että haudalle viedään mukana kukkia, kynttilöitä, koriste-esine tai ruokaa? Onko kotona esillä kuvia edenmenneistä ihmisistä? Sytytetäänkö kirkkoon mennessä tuohus vainajien muistelupöydälle?

Oppikirjan s.130 kuvassa on vainajien muistelupöytä. Monelle oppilaalle se on tuttu pöytä kirkon etuosassa. Muistaako joku sytyttäneensä siihen tuohuksen?  

Verkkotehtävä

 

Lisätietoa opettajalle

Ortodoksiseen perinteeseen kuuluu rukouksellinen yhteydenpito näkymättömään seurakuntaan eli edesmenneisiin läheisiin ja ystäviin. Vainajien muistoa vaalitaan muistopalveluksissa. Ne toimitetaan paitsi mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian kuolemasta,  hautajaisten jälkeen kolmantena,yhdeksäntenä ja neljäntenäkymmenentenä päivänä kuolemasta Seuraavat ajankohdat ovat 6 kuukautta ja vuosi kuoleman jälkeen sekä aina vainajan kuolinpäivänä. Jumalanpaveluksissa heitä muistellaan sytyttämällä tuohus vainajien muistelupöydälle tai toimittamalla muistelukirjan papille, josta hän muistelee sekä edemenneitä että tässä maailmassa olevia ehtoollisen valmistamisen (proskomidin) yhteydessä.

Suuren paaston aikana on yhteisiä vainajien muistelupäivien jumalanpalveluksia. Sekä yksittäisiin muistopalveluksiin, että yhteisiin, voi kuulua koliva-muistoaterian siunaaminen. Se nautitaan haudalla läheisten kanssa vainajan muistoksi. Koliva on kuorituista vehnänjyvistä valmistettu puuro, jossa voi olla rusinoita ja makeisrakeita (kuten Kreikassa). Haudalla toimitettavaa palvelusta kutsutaan myös litaniaksi, joka on lyhennetty osa varsinaisesta muistopalveluksesta eli panihidasta. Sana tulee kreikankielestä ja tarkoittaen yön yli valvomista.  Entisaikaan oli tapana valvoa ruumiin luona ensimmäinen yö. Tätä on myös kutsuttu ruumiinvalvojaisiksi.