Katolisia on maailmassa eniten

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoiteena on syvntäen perehdyttää katolisen kirkon tunnusomaisiin piirteisiin ja käytänteisiin sekä itse kirkkorakennuksen arkkitehtuuriin ja kirkon sisätiloihin. Tarkastellaan erilaisia kirkossa työskenteleviä henkilöstöryhmiä, kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä käytänteitä.  

Käsitteet

paavi, Vatikaani, Pietarin kirkko, ruusukko, pyhimys.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Aiheen käsittelyn voi aloittaa tutkimalla maailmankarttaa ja etsimällä sieltä Italian sekä Rooman. Rooman sisällä sijaitsee maailman pienin valtio Vatikaani. Oppilaiden kanssa voidaan katsoa Internetistä kuinka pienestä valtiosta oikeastaan on kyse ja selvittää sen pinta-ala, asukasluku ja vaikkapa rahayksikkö. Oppilailta voi kysyä, kuka johtaa Suomen tasavaltaa (presidentti, demokratia) ja entä kuka johtaa naapurimaata Ruotsia? (kuningas, monarkia). Mielenkiintoinen tieto oppilaille jaettavaksi on, että Vatikaania johtaa Paavi, joka on samalla myös uskonnollinen johtaja. (Valtiomuoto on teokratia eli poliittinen valta on papistolla.)

Internetistä voi katsoa kuvia kappaleessa mainitusta Pietarin kirkosta. Samalla voidaan palautella mieleen, ketä Pietaria oikein tarkoitetaan? Muistavatko oppilaat opetuslapsi Pietarin, joka tuli tunnetuksia valtavasta kalasaaliista? Samalla oppilaille voi kertoa, että katolinen kirkko pitää apostoli Pietaria Rooman ensimmäisenä piispana eli paavina. Katoliset ajattelevat tämän tehtävän alkaneen siitä, kun Kristus antoi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet (Matt. 16:19). Tämä tieto näkyy myös Vatikaanivaltion lipussa. Oppilaille voikin antaa etsimistehtäväksi etsiä valtioiden lippujen joukosta lippu, jossa on kaksi avainta ristikkäin. Lisäksi lipussa on paavin kolmiosainen päähine.

Oppikirjan tekstissä opetetaan kuin katolilaiset tekevät ristinmerkin. Tunnilla voidaan tehdä ristinmerkki ohjeen mukaan ja vertailun vuoksi ristinmerkki oman kirkon tavoin. Kirjan kappaleessa puhutaan myös ruusukosta eli katolilaisten käyttämästä rukousnauhasta. Ruusukko voidaan verrata Internetistä haettujen kuvien kautta ortodoksien käyttämään rukousnauhaan.

Oppilaiden kanssa voi katsoa oppikirjan s.139 olevaa kuvaa pääsiäisviikon tapahtumasta. Oppilaille voi antaa tehtäväksi etsiä kuvasta kaikki suitsutusastiat sekä kynttilät.

Lisätehtävänä oppilaille voi antaa tehtäväksi ottaa selvää kuka s.138 postimerkissä oleva äiti Teresa oikein oli? Samalla voidaan pohtia mitä nimitystä ortodoksit käyttävät pyhimyksen sijaan.

Verkkotehtävä