Suomessa on paljon luterilaisia

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoiteena on syvntäen perehdyttää luterilaisen kirkon tunnisomaisiin piirteisiin ja käytänteisiin sekä itse kirkkorakennuksen arkkitehtuuriin ja kirkon sisätiloihin. Tarkastellaan erilaisia kirkossa työskenteleviä henkilöstöryhmiä, kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä käytänteitä.

Käsitteet

adventtiaika, virsikirja, evankelis-luterilainen.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Aiheen käsittelyn voi aloittaa pienellä arvuuttelulla oppilaiden kanssa: ”Jos pysäyttäisimme torilla 100 ihmistä ja kysyisimme jokaiselta minkä kirkon tai uskonnon jäseniä he ovat, niin kuinka moni sanoisi kuuluvansa ortodoksiseen kirkkoon?” Vuoden 2019 tilastojen mukaan näin sanoisi vain 1 (1,1%). Arvuuttelua voi jatkaa kysymällä, kuinka monia sadasta sanoisi kuuluvansa luterilaiseen kirkkoon? Saman vuoden tilastojen mukaan 69 (68,6%). Kirkkoon kuulumattomia vuonna 2019 rekisteröitiin 28,5.
Kuinka monen perheeseen kuuluu ev.lut. kirkon jäseniä? Lisäksi voidaan keskustella siitä kuinka moni on käynyt vaikkapa koulun kanssa ev.lut. kirkossa. Mitä yhtäläisyyksiä  ja eroja he huomasivat ortodoksiseen kirkkoon? Myös Internetistä voidaan katsoa kuvia ev.lut.kirkosta.
Oppilaiden kanssa voi toteuttaa haastattelututkimuksen. Oppilaat selvittävät omassa luokassaan kuinka moni oppilaista on A. ev.lut.kirkon jäseniä B. Ortodoksisen kirkon jäseniä C. Islaminuskoisia D. juutalaisia  E. ei kuulu mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön jne. Saaduista vastauksista voidaan tehdä pylväsdiagrammi.
Oppilaita varten voi kerätä kuvia niin ortodoksisesta kuin ev.lut kirkosta: rakennuksista, esineistä, papeista jne. Tämän jälkeen oppilaita pyydetään erottelemaan kuvat omiin pinoihin eli toiseen pinoon kuvat joiden he uskovat liittyvät ortodoksiseen kirkkoon ja toiseen pinoon kuvat jotka he liittäisivät luterilaiseen kirkkoon. Lopussa kuvat tarkistetaan ja mietitään mitä kuvissa on.
Verrataan kirkon sisäkuvaa ortodoksisen kirkon sisäkuvaan ( netistä) tai kirjan s. 90-91. Myös myöhemmin  vertailua moskeijaan (s. 145.).
Uskontojen syvemmässä tarkastelussa niiden moninaisuuden hahmottamista voidaan havainnollistaa käsitekartalla kristinusko (ortodoksisuus, luterilaisuus, roomalaiskatolisuus) ja ei-kristinusko (islam, juutalaisuus). Karttaan voidaan liittää myös käsite uskonnottomuus.
Tutkitaan kirjan kuvaa sivulla 134 ja pohditaan,mitä siinä on erilaista verrattuna ortodoksiseen jumalanpalvelukseen. Onko mitään yhteistä? Kuunnellaan virsiä ja ortodoksista kirkkomusiikkia ja tehdään niistä havaintoja. Etsitään kuvia luterilaisen kirkon sisätiloista ja tehdään niistä havaintoja vertaamalla ortodoksisen kirkon sisätiloihin.