Vanha testamentti

Tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on tutustuttaa Vanhan testamentin kertomusten syntyyn ja niiden kuvaamaan Jumalan huolehtivaan suhteeseen  ja ihmisen välillä. Opitaan käsitteet testamentti, Israel.

Luvussa toteutuvat a) opetussuunnitelman tavoitteet T1,T3,T4 b) laaja-alaisen osaamisen tavoitteet L1,L2, L4,L5,L6 sekä c) sisältöalueista S1,S2,S3.

Käsitteet

testamentti, Israel, luomiskertomus, alkukertomus, arkki, liitto.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

1. Oppilaiden kanssa voidaan käydä tarkemmin läpi kertomus Nooasta, jos se ei ole entuudestaan tuttu. Samalla voidaan  keskustella siitä, millaisia sopimuksia oppilaat ovat tehneet? Onko luokassa omat säännöt, joihin jokainen on sitoutunut allekirjoittamalla säännöt? Mitä yhteisten sääntöjen rikkomisesta luokassa seuraa? Entä millaisia sopimuksia aikuiset saattavat tehdä?

2. Oppilaiden kanssa voi tutkia Raamattua ja etsiä kohdat missä Vanha ja Uusi testamentti alkavat. Vanha testamentti kertoo ajasta ennen Kristuksen syntymää ja Uusi testamentti aikaa Kristuksen syntymästä eteenpäin. Mitä havaintoja oppilaat tekevät? Onko molemmissa puolissa yhtä paljon sivuja?

3. Vanhan  testamentin kirjoitukset kirjoitettiin hepreaksi. Oppilaiden kanssa voi jäljitellä papyruskaislapaperia värjäämällä märillä teepusseilla valkoista kirjoituspaperia. Paperista voi leikata suikaleita ja yhdistellä niitä, jotta paperin voi rullata kuin papyruskääreen. Paperille voidaan kirjoittaa jokin Raamatun lause tai jäljentää oma nimi käyttäen apuna internetistä löytyviä heprealaisia kirjaimia. Hepreaa kirjoitetaan vasemmalta oikealle ja monet vokaalit on korvattu pisteillä. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella oppikirjan kappaleen kuvia.

4. Esittäkää pantomiimejä raamatunajan ammateista. Jokainen esittää vuoronperään ja muut arvaa: Savenvalaja, maanviljelijä, kalastaja, seppä, paimen, sotilas, lääkäri, teltantekijä, kankaanpunoja, leipoja, soittaja. Ammatit voi kirjoittaa papereille ja arpoa oppilaille tai sitten esittää niitä itse.

Lisätietoa opettajalle

Nykykielessä sana testamentti tarkoittaa jälkisäädöstä. Siinä henkilö ilmoittaa, miten hän haluaa omaisuutensa jaettavan hänen kuolemansa jälkeen. Vanhassa testamentissa Jumala ilmoittaa tahtonsa israelilaisille. Muinaiset kirjurit tekivät muistiinpanot Jumalan ilmoituksen mukaan. Kertomukset kulkivat ensin suullisena perimätietona, myöhemmin ne kirjoitettiin papyruksille ja nahkanpaloille. Kun tekstit kopioitiin, yhtään virhettä ei saanut tehdä. Näin tieto säilyi muuttumattomana. Testamentti- sana tarkoittaa myös todistusta.

Liite