Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee Jeesuksen kasteeseen liittyvän Pyhän Kolminaisuuden ilmestymisen tunnuspiirteet. 

Käsitteet

kaste, Pyhä Henki, Pyhä Kolminaisuus, Jordan-virta

Lisätietoa opettajalle

Johanneksen suorittama Jeesuksen kaste on juutalainen rituaali, ei kristillinen kaste. Kun Jeesus kastettiin, hänestä ei tullut kirkon jäsentä. Tästä alkuseurakunta sai mallin, että kaste suoritetaan upottamalla virtaavassa vedessä. Ortodoksit käyttävät upotuskastetta, mutta vain harvoin kaste suoritetaan virtaavassa vedessä kuten alkuseurakunnassa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Katsokaa internetistä ikoneja Johannes Kastajasta. Pohtikaa yhdessä, miltä Johanneksen päällä ollut kamelinkarvavaate on näyttänyt, miltä se on tuntunut ja miksi Johannes on sitä käyttänyt. Johannes löysi erämaasta syötäväkseen heinäsirkkoja. Pohtikaa, mitä muuta syötävää erämaassa on mahtanut olla.

Tutkikaa karttaa ja etsikää Jordan-joki. Verkosta voi etsiä kuvia ihmisten kastamisesta luonnonvesissä tai kirkossa. Myös tropari Kristuksen kastamisesta Jordanissa löytyy Youtubesta SOOLI ry:n kanavalta.

Kristuksen kasteen juhla on yksi ortodoksisen kirkon suurista juhlista. Juhlasta käytetään nimeä teofania. Teofanian juhlimiseen eri puolilla maailmaa liittyy erilaisia tapoja: esimerkiksi Venäjällä vesi pyhitetään järven jäällä, Yhdysvalloissa pyhitetään lunta ja Kreikassa risti sukelletaan vedestä. Eri juhlimistavoista voi näyttää videoita oppilaille.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 33.
Ketkä ovat kuvassa?
Kuinka kuvailisit paikkaa, jossa Jeesus kastetaan?
Mitä henkilöt mahtavat keskustella keskenään?

Katso kuvaa sivulla 35. Mitä eläimiä kuvassa on? (kameleita)
Tiedätkö, miksi niillä on kyttyrät?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite