Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee Johannes Kastajan elämän perustiedot.

Käsitteet

ylipappi, nimenanto, mykkä

Lisätietoa opettajalle

Johannes Kastajan isä oli ylipappi Sakarias. Hän on sama mies, joka otti vastaan Neitsyt Marian Jerusalemin temppelissä tämän ollessa 3-vuotias.

Sakarias ja Elisabet viettivät hurskasta elämää ja kärsivät suuresti lapsettomuudesta, joka oli muinoin häpeä. Kun Sakariaalle ilmoitettiin lapsen syntymä (huom. sitä ei ilmoitettu Joosefille vaan Marialle), hän epäili asiaa ja tuli mykäksi yhdeksän kuukauden ajaksi sen vuoksi.

Lapselle annetaan nimi juutalaisen tavan mukaan kahdeksan päivää syntymän jälkeen. Sama tapa on myös ortodokseilla. Nimi annetaan lähisukulaisen mukaan tai nimen muunnoksen on oltava lähellä suvussa olevaa nimeä.

Enkelin ilmoittamaa Johannes-nimeä ei esiintynyt Sakariaan suvussa. Sakarias ihmetteli enkelin ilmoitusta – tuolloin etunimi oli tärkeä asia, koska sukunimiä ei ollut käytössä. Kun nimenantotilaisuudessa ihmeteltiin nimen valintaa, Sakarias kirjoitti tauluun “Johannes on oleva hänen nimensä”. Samassa hän pystyi puhumaan.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Sakarias menetti puhekykynsä eli hänestä tuli mykkä. Oppilaiden kanssa voi pohtia yhdessä, millaista elämä on, jos ei voi puhua. Millaista apua silloin tarvitsee vai tarvitseeko apua lainkaan? Millaiset apuvälineet voivat olla avuksi?

Oppilaat voivat tehdä seuraavan tehtävän pareittain tai ryhmissä:
Jos et voisi puhua, miten toimisit seuraavissa tilanteissa:
a) ruuan tilaaminen ravintolassa
b) esitelmän esittäminen luokalle
c) hätänumeroon soittaminen.

Tunnilla voi kokeilla, miten sujuisi pieni keskustelu tai tehtävä siten, että kukaan ei saisi puhua. Oppilaille voi antaa esimerkiksi tehtäväksi mennä jonoon syntymäajan mukaan tai toisen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

Juutalaisilla oli tapana antaa nimi jonkun sukulaisen mukaan, tai sitten nimi on muunnos sukulaisen nimestä. Millaisia nimiä oppilaat tietävät omasta suvustaan sukupolvia taaksepäin?

Muistavatko oppilaat, mitä merkittävää Johannes myöhemmin teki? (Johannes kastoi Jeesuksen.)

Kuvatehtävät

Katso piirroskuvaa sivulla 30. Tulisitko sinä toimeen autiomaassa samoilla ruuilla kuin Johannes? Miltä luulet kamelinkarvavaatteen tuntuvan iholla?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät