Neljä ilosanoman kertojaa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää evankeliumien erityispiirteitä ja tietää merkittävimmät asiat niiden sisällöstä.

Käsitteet

evankelista, synoptikko, synagoga, Vuorisaarna

Lisätietoa opettajalle

Evankeliumit kirjoitettiin silloin kun Jeesuksen tavanneet silminnäkijät olivat vielä elossa. Kirjoittajat halusivat todistaa Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämän päivän ihminen on kiinnostunut myös niistä ihmisistä, joita oli Jeesuksen lähipiirissä. Heihin ei uhrattu kallista kirjoitusmateriaalia. Usein heitä ei mainittu edes nimeltä, vaan sanottiin esimerkiksi “eräs leski” tai “naiset”.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Internetistä löytyy evankeliumitekstejä eri murteilla. Oppilaiden kanssa voi arvuutella, tunnistavatko he murteet. Samalla voi katsoa kuvaa kuninkaan ovista, joissa on kuvattuna kaikki evankelistat. Internetistä löytyy myös Isä meidän -rukous viitottuna sekä kuvitettuna.

Oppilaiden kanssa voi katsoa internetistä kuvaa evankeliumikirjasta. Huomaavatko oppilaat, että kirjan nurkissa on evankelistojen tunnukset? Jokaisena päivänä kirkon palveluksissa luetaan nimetty evankeliumin pätkä. Kirkkokalenterista voi selvittää, mikä pätkä luetaan juuri tänään. Kirkkokalenteri löytyy esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon sivuilta. Oppilaiden kanssa voi pohtia, miksi evankeliumikirjaa säilytetään pyhällä pöydällä kirkossa.

Oppilaille voi havainnollistaa evankeliumeihin tulleita eroja niin, että opettaja kertoo lyhyen tarinan tai sattuman lähipäiviltä ja pitää välillä erilaisia esineitä kädessään. Opettaja voi myös piirtää aiheesta taululle. Tämän jälkeen valitaan useampia oppilaita, joiden tehtävänä on kirjata kuulemansa ja näkemänsä. Osa oppilaista kirjoittaa asiat muistiin alkutunnista ja osa lopputunnista. Lopuksi tekstejä voi lukea ääneen ja vertailla, mitä jokainen kirjoittaja muisti ja koki tärkeäksi kirjoittaa. Voidaan myös pohtia, pitikö jostain asiasta kysyä apua toiselta.

Evankeliumeihin tutustumisen voi aloittaa konkreettisesti etsimällä Raamatusta evankeliumikirjat. Jokaisen evankeliumin voi merkitä esimerkiksi paperilapulla ja näin verrata, mikä kirja on paksuin ja mikä ohuin. Oppikirjan tulevia tekstejä ajatellen on hyvä kerrata yhdessä evankeliumien lyhenteet. Kirjassa kerrotaan Jeesuksen opetuksista ja ihmeteoista, ja tekstistä löytyy kyseisiin Raamatun kohtiin viittaavat lyhenteet. Näitä kohtia voivat nopeimmat lisätehtäviä tarvitsevat oppilaat etsiä ja lukea.

Evankeliumit kirjoitettiin 60–90 jKr. Kirjoitusmenetelmät ja materiaalit olivat tuohon aikaan erilaisia kuin nykyisin. Internetistä voi katsoa kuvia ja videoita papyruskaislasta ja papyruspaperin valmistamisesta. Mustetta saatiin esimerkiksi lisäämällä nokeen vettä tai tilsimällä marjoja. Oppilaiden kanssa voi keskustella siitä, miten kestäväksi materiaaliksi he arvioivat papyruspaperin. Voi pohtia myös, miten arvokasta tällainen paperi oli. Kirjoitusalustana käytettiin myös pergamenttia eli ohutta eläimen nahkaa.

Uuden testamentin kieli on kreikka. Internetistä voi hakea Raamatun kreikan aakkosia ja kokeilla esimerkiksi oman nimen kirjoittamista kreikaksi. Toinen kieli, jota Uudessa testamentissa esiintyy, on Jeesuksen äidinkieli aramea. Siihenkin voi tutustua internetin avulla.

Kuvatehtävät

Tutki kuvaa sivulla 17. Ketkä on kuvattuna ikoniin? Mitä evankelista kirjoittaa, saatko selvää? Missä hän on?

Katso kuvaa sivulla 19. Ihmiset tulivat kaukaa kuuntelemaan Jeesusta. Kun katsot kuvaa, mitä sinä ottaisit mukaasi tätä varten? Selvitä, miten ihmiset kuljettivat vettä mukanaan.

Tutki ikonia sivulla 20.
Evankelistojen tyyliä kirjoittaa kuvaa jokin eläin tai ihmishahmo. Markusta kuvataan leijonalla. Millainen leijona mielestäsi on? Millaisella tyylillä leijona kirjoittaisi?
Ikonissa on kirja, jossa on kirjoitusta kreikaksi. Tutki esimerkiksi internetistä kreikankielisiä aakkosia ja kirjoita muutamia kirjaimia vihkoon. Voit kirjoittaa esimerkiksi oman etunimesi.
Kenen käsi taivaasta tulee? (Kristuksen siunaava käsi)
Mitä ajattelet leijonan kasvoista?

Tutki ikonia sivulla 22.
Luukkaan tunnus on härkä. Miten härkä sinun mielestäsi kirjoittaisi?
Ota selvää, mitä tarkoittaa, että ikonissa pylväiden välillä on kangas. (Tapahtuma tapahtuu sisällä.)

Sivun 23 alalaidan kuva on otettu nykyisestä Palestiinasta. Mikä viittaa siihen, että kuva ei ole menneeltä ajalta? Pohdi, miksi taloissa on tasakatto.

Katso sivun 25 kuvaa. Pohdi, miksi vaatteet olivat ennen erilaisia kuin nykyään. Millaista paimenten työ oli?

Katso kuvia sivuilla 26 ja 27. Johannesta kuvataan kotkalla. Millaista kotkan kirjoitus mielestäsi olisi?
Mistä tapahtumasta ikonipiirros sivulla 26 on? (ehtoollisen asettaminen)
Milloin kirkossa muistellaan tätä tapahtumaa? (Suuri torstai)
Avaa Raamatusta Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Mitä samaa huomaat ikonissa sivulla 27?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite