Raamatussa on neljä erilaista kertomusta samasta ilosanomasta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää evankeliumin muodostuvan neljästä tekstistä, joissa on erilainen tapa kuvata Ilosanomaa. Hän tietää evankeliumin kertovan Jeesuksen elämästä. 

Käsitteet

Evankeliumi, evankelista, Vuorisaarna, Autuuden lauseet

Lisätietoa opettajalle

Raamatussa on neljä evankeliumia, mutta evankeliumeja on kirjoitettu enemmän. Raamatun ulkopuolelle on jätetty monia varhaiskristillisiä kirjoituksia, joissa kerrotaan Jeesuksen lapsuudesta ja hänen äitinsä lapsuudesta. Ortodoksinen kirkko käyttää näitä kirjoituksia muun muassa ikonitaiteen lähteenä. Lapsille voi olla tuttu apokryfievankeliumin kuvaus Jeesuksesta lapsena leikkimässä savilinnuilla.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Palauttakaa mieleen Uuden testamentin asioita aiemmilta luokilta. Kootkaa asioita yhdessä taululle. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat: Jeesus, evankeliumit, evankelistat, Vuorisaarna, Betlehem, ihmeteot.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 12. Mitä luulet, että kuvassa olevilla pelloilla viljellään? Tiedätkö, mitä hedelmiä ja mausteita Palestiinasta tuodaan Suomeen? 

Pohdi, miksi useat ihmiset haluavat matkustaa Palestiinaan ja tutustua alueisiin, joihin monet Raamatun tapahtumat sijoittuvat.

Katso kuvaa sivulla 13. Tiedätkö, mitä kupissa on? (muste)
Etsi internetistä kuvia kaislapaperin valmistuksesta sekä papuryskaislasta. Miksi kirjoitustyö piti tehdä erityisen tarkkaan?

Katso kuvaa sivulla 14.
Missä kirkon tilassa kuvassa ollaan? (alttarihuone)

Kuka on kuvassa? (pappi)
Mitä esineitä tunnistat kuvasta?
Tutki pyhän kädessä olevaa kääröä. Millä kielellä teksti on kirjoitettu? (kreikka)
Mikä tapahtuma on kuvattu isoon ristiin?
Selvittäkää yhdessä, mitä asioita alttarissa tapahtuu.

Verkkotehtävät