Jeesuksen lapsuus

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää Jeesuksen syntyneen juutalaiseen sukuun. Hän tuntee juutalaisen lapsen syntymään liittyviä uskonnollisia tapoja ja velvollisuuksia. 

Käsitteet

temppeli, uhrilahja, ympärileikkaus, pääsiäisjuhla, pyhiinvaellus

Lisätietoa opettajalle

Juutalainen poikalapsi ympärileikataan, kun hän on kahdeksan päivän ikäinen. Tämän taustalla on Vanhan testamentin kertomus siitä, kuinka Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Liiton merkiksi Jumala määräsi, että kaikki poikalapset on ympärileikattava. Näin lapsi liittyy juutalaiseen uskoon. Temppeliuhrina (40 päivää lapsen) syntymästä saattoi olla jopa sonni, jos perhe oli varakas.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Lapsen syntymään liittyi erilaisia uskonnollisia tapoja. Juutalaisen pojan kohdalla se tarkoitti nimenantoa ja ympärileikkausta 8 päivän iässä. Perhe kävi temppelissä, kun Jeesus oli 40 päivän ikäinen, ja toi mukanaan uhrilahjan. Maria kävi tavan mukaan puhdistautumassa synnytyksen jälkeisen ajan päätteeksi. Lapsena Jeesus kävi todennäköisesti synagogakoulua kuten muutkin juutalaiset pojat. 12-vuotiaana Jeesus pääsi ensimmäistä kertaa mukaan pääsiäisjuhlille.

Oppilaiden kanssa voi piirtää taululle aikajanan Jeesuksen lapsuudesta ja kirjoittaa asioita aikajärjestyksessä janalle. Viereen tai alle voi piirtää toisen janan ja pohtia, millaisia uskonnollisia tapoja liittyy ortodoksisen lapsen lapsuuteen. Janalle voi tulla esimerkiksi nimenanto 8 päivän iässä, kirkottaminen 40 päivän iässä, kaste ja mirhavoitelu yleensä muutaman kuukauden ikäisenä, seurakunnan kerhot ja kouluissa tapahtuva uskonnonopetus. On hyvä muistuttaa, että kyse on perinteessä olevista tavoista eli ne eivät ole pakollisia. Kaikille lapsille ei ole annettu nimeä 8 päivän iässä tai viety kirkotettavaksi. Kirkottamisessa äiti vie itsensä ja lapsen kirkkoon 40 päivän iässä aloittamaan kirkollisen elämän. Nykyisin on yleisempää, että lapsi kirkotetaan vasta kasteen jälkeen.

Oppilaiden kanssa voi katsoa Kristuksen temppeliin tuomisen ikonia internetistä. Löytävätkö oppilaat ikonista uhrilahjaksi tarkoitetut kaksi kyyhkystä?

Kuvatehtävät

Katso piirroskuvaa sivulla 46. Kuinka luulet vanhojen miesten suhtautuneen siihen, että Jeesus oli heitä viisaampi?

Katso kyyhkysen kuvaa sivulla 47. Muistatko, mitä kyyhkynen kuvaa ikoneissa? (Pyhä Henki)

Katso kuvaa sivulla 48.
Kuinka monta ristiä kuvasta löytyy? Entä kuinka monta pappia?
Pohdi, mikä merkitys ihmisille on juhlia yhdessä niin uskonnollisia kuin muitakin juhlia.

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite