Jeesus parantaa sapattina

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee kertomuksen, jossa Jeesus parantaa miehen Betesdan lammikolla. Hän ymmärtää sapatin rajoituksia.

Käsitteet

sapatti, Betesda, juutalainen pyhäpäivä

Lisätietoa opettajalle

Betesda oli Jeesuksen ajan kylpylä. Sen altaaseen tuli ilmeisesti vesi lähteestä, jonka virtauksen ajoittain saivat veden pulppuamaan. Tuolloin veden väri muuttui ruskeaksi. Vedellä uskottiin olevan parantavia vaikutuksia.

Juutalaisille sapatti on lepopäivä. Siihen liittyy tarkat säännöt. Ihminen saa kävellä vain sapatin matkan, mikä on noin yksi kilometri. Tulen sytyttäminen on kiellettyä. Sapattiruoka tehdään etukäteen. Nykyisin tulen sytyttämiseksi katsotaan sähkökatkaisijan käyttö. Puhelintakaan ei saa käyttää. Kantaminen, kuten tässä kertomuksessa, oli ehdottomasti kiellettyä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Kylpylöissä käyminen oli yleistä ennen, ja se on yleistä nykyisinkin. Millaisia vaikutuksia lämpimästä vedestä ja kiireettömästä rentoutumisesta on ihmiselle? Millaisiksi oppilaat kuvittelevat Jeesuksen ajan kylpylät ja vesialtaat?

Kertomuksessa mies oli odottanut 38 vuotta, että joku auttaisi hänet altaalle. Mitä syitä ihmisillä mahdollisesti oli siihen, että he eivät auttaneet häntä? Välittivätkö he ainoastaan omasta tai lähimmäistensä parantumisesta? Auttavatko ihmiset tänä päivänä toisiaan? Millaisissa asioissa? Onko oikein toivoa vastapalvelusta toisen auttamisesta? Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että auttamisesta palkkana on hyvä mieli? Tehkää yhteinen lista taululle tavoista, joilla koululainen voi auttaa toisia, esimerkiksi opettajaa tai toista oppilasta, tai kuinka voi auttaa kotona.

Jotkut ihmiset vihastuivat, kun Jeesus paransi sairaan sapattina. Pohtikaa, miksi.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 61. Millä sanoilla kuvailisit lapsen olotilaa riippukeinussa?

Katso kuvaa sivulla 62.
Millaiselta raunioalue näyttää?
Mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa rakennusten tuhoutumiseen?
Pohdi, miksi raunioiden päälle ei ole rakennettu mitään uutta.

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite