Jeesus saa oppilaita

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas ymmärtää, että opetuslapsilla tarkoitetaan Jeesuksen aikuisia seuraajia ja oppilaita. Hän tuntee nimeltä 12 opetuslasta. 

Käsitteet

Genesaret, opetuslapsi, tullimies, apostoli

Lisätietoa opettajalle

Jeesuksen opetuslasten nimilista on erilainen eri evankeliumeissa. Tämä johtuu siitä, että opetuslapsia oli noin 70 eivätkä kirjoittajat olleet yksimielisiä siitä, ketkä lasketaan 12 opetuslapsen joukkoon. Heidän joukossaan oli ns. sisäpiiri: Pietari, Jaakob ja Johannes, joiden kanssa Jeesus oli useimmin. Oppilaiden joukossa oli myös naisia.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Jeesus kokosi opetuslasten joukon. Tiettävästi heitä oli jopa 70, mutta Raamatussa keskitytään puhumaan kahdestatoista lähimmäisestä. Millaisia tehtäviä Jeesus oli mahdollisesti suunnitellut heitä varten? Miksi Jeesus itse kutsui opetuslapset mukaansa eikä ottanut mukaansa nopeimmin vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita?

Opetuslasten nimet nousevat jatkossakin esiin, joten ne on hyödyllistä painaa mieleen. Nimistä voi tehdä leikkisästi nimikampoja. Ideana on kirjoittaa nimi ylhäältä alas pystyyn ja tämän jälkeen keksiä sanoja, jotka alkavat nimen kirjaimilla. Sanat voivat liittyä jotenkin aiheeseen ja muodostaa jopa lauseita, huumoria unohtamatta!

Esimerkkinä:

Jeesuksen
Ahkera
Avittaja
Kahdentoista
Oppilaan
Borukassa

Internetin kuvahaulla voi yhdessä tutkia ikonikuvia opetuslapsista. Näkyykö ikoneissa se, että suuri osa oli kalastajia ja joukossa oli myös tullimies?

Oppilaiden kanssa voi askarrella vihkoon veneen ruskeasta kartongista. Oppilaat saavat piirtää veneen kyytiin opetuslapset ja Jeesuksen. Samalla heille voi opettaa, että Jeesuksen sädekehään tulee ristinmuotoiset viivat mutta opetuslapsille ei.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 49.
Mitä luulet kalastajien ajatelleen, kun Jeesus kutsui heitä oppilaikseen?
Miltä kalastaminen mielestäsi näyttää? Kalastetaanko tänäkin päivänä samalla lailla?
Kuinka monta kalaa on kuvassa?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite