Opetusta vertausten avulla

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee kertomuksen kylväjästä. Hän ymmärtää, miten Jeesuksen ajan ihmisiä opetettiin.

Käsitteet

vertaus, kylväjä, Galilean seutu

Lisätietoa opettajalle

Maanviljelyyn liittyvä vertaus oli Jeesuksen ajan ihmisten helppo ymmärtää. Millaisia vertauksia voisi tämän päivän ihminen ymmärtää paremmin?

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pohtikaa yhdessä, miksi Jeesus opetti vertausten avulla eikä kertonut asioita suoraan. Onko vertausten avulla helpompi oppia? Oliko vertaus Jumalan sanan opetuksesta helpompi ymmärtää, kun se oli selitetty kylväjävertauksen kautta.

Kappaleen kuvista voi ottaa kopion ja pyytää oppilaita liimaamaan kuvat vihkoihinsa. Sen jälkeen oppilaat kirjoittavat omin sanoin kertomuksen kulun kuvien alle.

Onko oppilailla omaa kokemusta viljelystä? Ovatko he laittaneet jotain kasvamaan, seuranneet sitten kasvua ja ehkä saaneet jotain satoa? Millaisia neuvoja he ovat saaneet viljelyyn? Kuka on neuvonut heitä? Millä kasvua saa vauhditettua, ja millaiseen maahan tulee viljellä? Ovatko oppilaat saaneet esimerkiksi isovanhemmilta neuvoja elämää varten? Esimerkiksi: “Ole aina rehellinen ja tee parhaasi mukaan.”

Oppilaiden kanssa voi yhteisesti keskustella laajemmin oppikirjan tehtävistä 5 ja 6. Eli millaiset asiat häiritsevät koulussa oppimista ja mitkä asiat puolestaan auttavat oppimista?

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 64. Lue sarjakuva ja pohdi, miten maaperä kussakin kuvassa vaikuttaa kasvuun.  

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite