Pietarin kalansaalis

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee käsitteen Pietarin kalansaalis.

Käsitteet

Pietarin kalansaalis, puuseppä, ihmisten kalastaja, ylösnousemus

Lisätietoa opettajalle

Kalastajat käyttivät pyöreää heittoverkkoa tai pitkää nuotan kaltaista verkkoa. Kalasaaliin saatuaan kalastajat tutkivat saaliinsa. Kaikki veden vilja ei ollut juutalaisille syötäväksi kelpaavaa. Jos kala oli suomuton ja evätön, kuten ankerias, se heitettiin pois. Samoin tehtiin äyriäisille. Mooseksen laki määritteli, mitä sai syödä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi aloittaa sisällön käsittelyn keskustelemalla kalastamisesta ja siitä, millaisia kokemuksia heillä on kalastamisesta. Millä välineillä he ovat kalastaneet? Mihin aikaan he ovat huomanneet kalan syövän parhaiten? Millaista kalaa he ovat saaneet ja kuinka paljon? Onko oppilailla kokemuksia siitä, että vaikka he ovat yrittäneet tuntien ajan kalastaa, mitään ei ole tullut? Tämän jälkeen pohditaan, millä tavoin Jeesuksen aikana on kalastettu, kun uistimia, virveleitä, teleskooppivapoja tai pilkkivälineitä ei ole ollut. Samalla voi miettiä, miksi kalastus oli tuohon aikaan yleinen ammatti.

Puhekielessä on sanonta “Pietarin kalansaalis”. Ovatko oppilaat kuulleet tästä? Mihin sanonta voisi viitata? Välimeren alueella elää viuhkaeväisiin kuuluva pietarinkala, jonka kuvaa voi katsoa kirjan sivulta 11.

Toiminnallisena tehtävänä opettaja voi leikata paperista kaloja tai tulostaa kalan ääriviivakuvia paperille. Kalojen kylkiin kirjoitetaan sanoja ja sen jälkeen kalat leikataan kahtia siten, että sanatkin katkeavat kahtia. Kahtia leikatut kalat levitellään luokkatilan lattialle ja oppilaat kokoavat yhdessä kaloja siten, että ne muodostavat kertomuksessa olleita sanoja. Sen jälkeen oppilaat voivat kirjoittaa omin sanoin kertomuksen vihkoonsa käyttäen muodostamiansa sanoja. Kaloista muodostuvat sanat: VER-KOT, VE-NE, GENE-SARET, PIE-TARI, KALA-PARVI, OPET-TAA, REPEY-TYÄ.
Hauskan yhteisen askartelun luokan seinälle voi toteuttaa myös niin, että langasta tehdään verkko ja jokainen askartelee oman kalansa, joka sitten kiinnitetään verkkoon.

Kuvatehtävät

Kun katsot sivun 55 kuvaa, mistä ajattelet sanonnan “Pietarin kalansaalis” tulevan? Kuinka monta kalaa kuvassa on?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite