Pietarin uskoa koetellaan

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tietää, mitä tarkoitetaan ruokintaihmeellä. Oppilas tuntee kertomuksen aaltojen päällä kävelystä. Hän ymmärtää, millaisia tunnetiloja tapaukseen liittyi.

Käsitteet

Pietari, ruokintaihme, aave, kylpylä

Lisätietoa opettajalle

Israelissa on paikka, jossa ruokintaihmeen arvellaan tapahtuneen. Paikalla on vanhan kirkon rauniot, jonka lattialle on kuvattu mosaiikkityönä viisi leipää ja kaksi kalaa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi aluksi pohtia, miksi veden päällä kävelyä pidetään mahdottomana. Tämän jälkeen voi miettiä, mikä sai Pietarin epäilemään tapahtunutta ja miksi hän alkoi vajota astuttuaan veteen. Opetuslasten kerrottiin olleen väsyneitä. Millaiseksi ihminen tulee väsyneenä?

Jeesuksen piti tehdä paljon ihmeitä, jotta hän sai opetuslapset uskomaan häneen. Onko oppilailla ollut joskus iso työ vakuuttaa joku jostain asiasta? Miltä on tuntunut, jos hän ei ole uskonut?

Raamatusta voi etsiä ruokintaihmeen ja lukea, kuinka monta korillista tähteitä viidestä leivästä ja kahdesta kalasta jäi. Kohta löytyy Raamatusta Luuk. 9:12–17. Kuinka monelle viisi leipää ja kaksi kalaa riittäisi oppilaiden kodeissa? Vihkoihin voi askarrella kartongista lautasen tai korin ja siihen leivät ja kalat. Otsikoksi voi kirjoittaa “Ruokintaihme”.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 59.
Ota selvää, jaetaanko omalla kotipaikkakunnallasi ruoka-apua.
Pohdi, miksi ruokaa jakavat vapaaehtoiset auttajat.
Kenelle ruoka-apu on tarkoitettu? Mistä jaettava ruoka tulee?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite