Sinapinsiemen kuvaa Raamatussa Jumalan valtakuntaa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tuntee vertauksen sinapinsiemenestä. Hän ymmärtää vertauksen sisältämän ajatuksen.

Käsitteet

profeetta, taivasten valtakunta

Lisätietoa opettajalle

Vertauksen kasvi on ilmeisesti keltasinappi, jota kasvaa Välimeren seudulla. Nykyään kasvia voi tavata vieraslajina Suomen lounaisosassa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Sinapinsiemenen kasvuun voi tutustua esimerkiksi internetin time lapse -videoiden avulla.

Onko oppilailla kokemusta siitä, että he ovat laittaneet jonkin pienen siemenen itämään ja tarkkailleet sen kasvua? Mitä ilmestyy ensimmäiseksi? Vaatiiko kasvattaminen kärsivällisyyttä? Onnistuuko kasvattaminen aina?

Selvittäkää, mihin sinappikasvia voi käyttää.

Selvittäkää, toimiiko vielä joissain seurakunnissa lapsille suunnattu sinapinsiemenkerho.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 66. Tutki sinapinsiemenen kokoa ja siitä kasvavaa kasvia.

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät