Jeesus ja apostolit kalassa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy Raamatun kertomukseen opetuslasten ja ylösnousseen Kristuksen kohtaamisesta.

Käsitteet

heittoverkko, vetoverkko, lauma, Pietari, Genesaretinjärvi

Lisätietoa opettajalle

Kertomus Jeesuksesta ja opetuslapsista kalassa löytyy Raamatusta Johanneksen evankeliumista (21:1–25). Opetuslapsi Pietari ei malttanut odottaa veneen soutamista rantaan, vaan hyppäsi veneestä ja kahlasi Jeesuksen luo. Hänellä mahtoi olla ikävä opettajaansa. Pietaria luonnehditaan usein yhdeksi Jeesuksen rakkaimmaksi opetuslapseksi. Jeesus itse ei sanonut pitävänsä toisia opetuslapsia tärkeämpinä kuin toisia. Kun tarkastellaan Raamattua, huomataan, että monesti Jeesus pyysi opetuslapsia odottamaan itseään jossain, mutta hän pyysi erityisesti Pietaria ja Johannesta mukaansa, kun muut opetuslapset jäivät toisaalle. Jeesus siis piti näitä kahta lähellä itseään, minkä vuoksi voidaan tulkita heidän olleen erityisessä asemassa.

Jeesus kysyi Pietarilta kolmesti, rakastaako tämä häntä. Tuo kolme kertaa viittaa siihen, kuinka Pietari kolme kertaa kielsi edes tuntevansa Jeesusta. Jeesus vangittiin Getsemanen puutarhassa ja vietiin pois. Pietari seurasi Jeesusta ja sotilaita. Muut ihmiset tunnistivat Pietarin ja kysyivät, oliko hän yksi Jeesuksen opetuslapsista. Pietari kielsi jyrkästi edes tuntevansa Jeesusta. Aamun sarastaessa kukko lauloi. Silloin Pietari murtui ja alkoi itkeä. Jeesus oli ennustanut hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät." (Mark. 14:30). Pietarista varmasti tuntui pahalle, kun Jeesus kolmesti esitti kysymyksen, rakastaako Pietari häntä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Opetuslapset jatkoivat sitä, mitä olivat tehneet ennen Jeesuksen tapaamista. Suuri osa heistä siis kalasti. Kala söi paremmin myöhään illalla. Vaikka opetuslapset olivat tavanneet ylösnousseen Jeesuksen jo muutaman kerran, eivät he tunnistaneet rannalla olevaa miestä. Mistä tämä voisi johtua? Oliko Jeesuksen ulkonäkö muuttunut vai oliko hän niin kaukana, ettei häntä voinut tunnistaa? Vai olivatko opetuslapset vielä epävarmoja siitä, olivatko he oikeasti nähneet kuolleista nousseen Jeesuksen, ja siksi epäuskoisia?

Selvittäkää yhdessä, millaisia kalastusvälineet Jeesuksen aikana olivat. Hyviä tietolähteitä ovat Raamatun ajasta kertovat kuvakirjat. Voitte myös selvittää, millaisia ovat tämän päivän kalastusvälineet ja välineet, joilla oppilaiden isovanhemmat aikoinaan kalastivat.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 102. Mitä siinä mielestäsi tapahtuu? Mitä luulet opetuslasten puhuneen keskenään, kun he tajusivat, että rannalla oleva mies on Jeesus?

Katso kuvaa sivulla 104.
Miten luulet, että heittoverkko toimii?
Pohdi, oliko kalastus helppo tapa tienata elanto. Elättääkö joku vielä tänäkin päivänä itsensä kalastuksella?
Pohdi, mitä hyvältä kalastajalta vaaditaan.

Verkkotehtävät