Kristuksen taivaaseen astuminen - helatorstai

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy yhteen kirkkovuoden suureen juhlaan ja siihen liittyviin tapoihin ortodoksisessa kirkossa.

Käsitteet

ylösnousemus, kastekäsky, Betania, Öljymäki, Pilvi, helatorstai, pääsiäiskauden loppu

Lisätietoa opettajalle

Jeesuksen taivaaseenastumisen päivän tapahtumista on mainintoja monissa evankeliumeissa, kuten Luukkaalla: “Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin.” (Luuk. 24:50–52). Laajemmin tapahtumasta on kirjoitettu Apostolien tekojen kirjaan (Apt. 1:6–11).

Kun Jeesus hyvästeli opetuslapset, hän antoi heille tärkeän tehtävän: “Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:19–20). Tätä tehtävää kutsutaan myös kastekäskyksi. Tästä tulee perinne, joka on jatkunut meidänkin päiviimme asti (kastaminen kirkon jäseneksi, kristityksi eli Kristuksen seuraajaksi).

Helatorstai on yksi ortodoksisen kirkkovuoden suurista juhlista. Suomessa helatorstai on yleinen vapaapäivä. Helatorstain vieton ajankohdan määrittää pääsiäinen. Pääsiäisestä lasketaan 40 päivää eteenpäin, ja helatorstai sijoittuu yleensä toukokuuhun. Helatorstain viettäminen nimensä mukaisesti torstaina ei ole aina ollut selviö. Vuonna 1972 presidentti Kekkonen siirsi arkipyhän viikonlopulle, jotta työviikosta saatiin yhtenäinen. 1980-luvulla kirkolliskokoukset tekivät esityksen helatorstain siirtämisestä vanhalle paikalleen, ja esitys hyväksyttiin. Vasta vuonna 1992 presidentti Koivisto antoi laittaa päätöksen täytäntöön.

Helatorstai lopettaa pääsiäiskauden. Helatorstaina hävitetään virpomavitsat. Hävittämisen tulisi tapahtua polttamalla vitsat nuotiolla, takassa tai saunan uunissa. Samalla kerätään pääsiäiskoristeet, kuten pääsiäismunat, talteen seuraavaa pääsiäistä varten.

Helatorstain ikonin tapahtuma sijoittuu Öljymäelle. Paikan nimi tulee siellä kasvaneista oliivipuista, joista puristettiin oliiviöljyä. Ikonin keskellä seisoo Neitsyt Maria, joka levittää kätensä. Kädet ovat vanhassa rukousasennossa. Maria symboloi maanpäällistä kirkkoa. Jeesusta viedään taivaaseen, ja hän siunaa oikealla kädellään Neitsyt Mariaa ja opetuslapsia.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi tarkastella kalenterista, milloin helatorstaita vietetään tänä vuonna, ja laskea se pääsiäisestä (40 päivää eteenpäin). Samalla voi todeta, että helatorstai on liikkuva juhla, ja jutella siitä, mitä se tarkoittaa. Oppilaille voi korostaa, että helatorstai on yleinen vapaapäivä Suomessa ja että kyseessä on kirkon juhla. Samalla voi tutkia esimerkiksi seinäkalenteria selaamalla, mitä muita kirkollisia vapaapäiviä ja mitä kansallisia vapaapäiviä vuodessa on.

Kartasta voi etsiä kirjan kappaleessa mainitun Betanian sekä Öljymäen.

Helatorstaina korjataan pääsiäisen viettoon liittyvät asiat pois näkyvistä. Onko oppilaiden kodeissa ollut esillä pääsiäiskoristeita? Helatorstaina lopetetaan pääsiäistroparin laulaminen ja pääsiäistervehdyksen sanominen. Muistavatko oppilaat edelleen, miten ne menivät?

Kuvatehtävät

Minkä maiden lippuja tunnistat sivun 105 kuvasta?

Katso ikonia sivulla 106.
Keitä ikonissa esiintyy? (Maria, enkelit, opetuslapset, Kristus)
Kuinka monta enkeliä on ikonissa?
Kuinka monta opetuslasta on ikonissa?
Mihin paikkaan tapahtuma sijoittuu?

Miltä Öljymäki mielestäsi näyttää sivun 107 kuvassa? Näetkö siellä vielä oliivipuita?

Verkkotehtävät