Opetuslapset eivät tunnistaneet Jeesusta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu Raamatun kertomuksiin siitä, mitä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tapahtui.

Käsitteet

Emmaus, profeetta, leivän murtaminen

Lisätietoa opettajalle

Luukkaan evankeliumissa opetuslasten ja Jeesuksen kohtaamista kuvataan seuraavasti: “Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.” (Luuk. 24:15–16). Jeesus ei siis käyttänyt mitään valeasua, minkä vuoksi opetuslapset eivät olisi tunnistaneet häntä.

Emmauksen tarkkaa sijaintia ei tiedetä, mutta sen oletetaan sijaitsevan Jerusalemista länteen. Kahden tunnin kävelymatka vastasi kuuttakymmentä stadionia. Raamatun ajan mittojen mukaan yksi stadion olisi 192 metriä, jolloin matkan pituus olisi ollut noin 11,5 kilometriä. Sen kulkemiseen kävellen meni kaksi tuntia. Vanhat mittayksiköt ja niiden selitykset löytyvät joko Raamatun alusta tai lopusta. Niiden avulla voi oppilaiden kanssa esimerkiksi mitata, kuinka monta vaaksaa, kyynärää tai kämmentä leveä on pöytä, luokkakaveri tai oma oppikirja.

Opetuslapset olivat juutalaisia. Juutalaiset uskoivat, että Jeesus oli luvattu Messias. Messiaan tulosta oli ennustettu monesti Vanhassa testamentissa. Messiaan ennustettiin esimerkiksi syntyvän kuningas Daavidin sukuun. Hänen myötään Israelin valtakunta rakennettaisiin uudelleen ja maailmaan tulisi rauha. Juutalaiset odottivat messiaasta uutta kuningasta. Kun Jeesus kuoli, myös toivo tästä hiipui. Kristityt uskovat, että Jeesus Nasaretilainen oli luvattu Messias. Kuitenkaan kaikki juutalaiset eivät uskoneet Jeesuksen olevan messias, ja he odottavat yhä messiaan tuloa.

Jeesuksen tapa murtaa ja jakaa leipää opetuslapsille paljasti, että hän oli Jeesus. Jeesus oli aiemmin murtanut ja jakanut heille leipää viikkoa aiemmin torstaina. Ortodoksisessa kirkossa päivää kutsutaan suuren viikon torstaiksi eli suureksi torstaiksi. Tuolloin Jeesus aterioi viimeistä kertaa opetuslasten kanssa. Aterian aikana hän asetti ehtoollisen vertaamalla leipää omaan ruumiiseensa ja viiniä omaan vereensä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Etsikää kartalta Emmauksen kylä ja Jerusalemin kaupunki. Koettakaa mitata välimatkan pituus.

Keskustelkaa, miten tunnelma Jerusalemin kaupungissa oli muuttunut pääsiäisen tapahtumien seurauksena. Kuinka surullisia ihmiset, erityisesti opetuslapset, olivat? Mitä he ajattelivat? Mitä suunnitelmia heillä mahtoi olla?

Kuvatehtävät

Keitä sivun 96 kuvassa on? Mistä he keskustelevat?

Katso kuvaa sivulla 97.
Mitä pappi valmistaa kuvassa? (ehtoollista, liturgian ensimmäinen osa eli proskomidi)
Mitä esineitä tunnistat pöydältä? Tiedätkö pöydän nimen? (uhripöytä)
Miten kuvailisit ehtoollisvälineistöä?
Mikä kirja on kuvan yläreunassa? (evankeliumikirja)
Ota selvää, milloin papisto käyttää keltaisia tai kultaisia jumalanpalvelusvaatteita.
Etsi tarkempi kuva ehtoolliskaluston alla olevasta liinasta eli antiminssiliinasta. Mikä kuva liinaan on painettu?

Mikä on sivun 98 kuvassa? (lähde)
Oletko käynyt lähteellä? Missä? Uitko siinä?
Miten kuvailisit kuvan paikkaa?

Verkkotehtävät