Pääsiäisyö kirkossa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan Kristuksen ylösnousemuksen jumalanpalveluksen keskeisiin tapahtumiin sekä joihinkin pääsiäisperinteisiin kodeissa. Käsitellään pääsiäistervehdyksiä.

Käsitteet

pääsiäistervehdys

Lisätietoa opettajalle

Pääsiäisyön jumalanpalvelus koostuu kolmesta osasta. Se alkaa kirkossa puoliyöpalveluksella kello 23.30. Varsinainen pääsiäisyön jumalanpalvelus alkaa sen jälkeen ristisaatolla kirkon ympäri. Kirkkoon palaamisen jälkeen alkaa aamupalvelus, jonka keskeinen sanoma liittyy Kristuksen ylösnousemukseen. Aamupalvelusta seuraa pääsiäisyön liturgiapalvelus. Sen aikana papisto lausuu useilla eri kielillä pääsiäistervehdyksen ”Kristus nousi kuolleista”, johon kirkkokansa vastaa vastaavalla kielellä. Liturgiassa evankeliumi luetaan monella kielellä. Se merkitsee, että ylösnousemuksen ilo on yhteinen kaikkialla maailmassa. Kuolema on voitettu. Seurakunnasta riippuen palvelus päättyy noin kello 03.00–03.30. Useat seurakunnat järjestävät palveluksen jälkeen pääsiäisaterian palvelukseen osallistuneille.

Kirkossa siunataan pääsiäisruokia. Lopuksi kaikille jaetaan punaiset pääsiäismunat. Se muistuttaa Magdalan Mariasta, jonka kerrotaan vieneen Rooman keisarille punaiseksi värjätyn munan. ”Munan sisällä on elämä, Kristus on ylösnoussut!"

Ylösnousemussunnuntain jälkeistä viikkoa kutsutaan ylösnousemusviikoksi tai kirkkaaksi viikoksi. Tällä viikolla seurakunnat järjestävät koululaispalveluksia. Opettajien tehtävänä on varmistaa, että ne sisällytetään edellisenä keväänä tulevan lukuvuoden vuosisuunnitelmaan.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Pääsiäisen sanomaa voidaan lähestyä katsomalla kuvia erilaisista pääsiäismunista esimerkiksi sivustolla ortodoksi.net. 

Pääsiäismunat kuuluvat ortodoksiseen pääsiäisperinteeseen. Usein niissä on kirjaimet XA ja XB, jotka tarkoittavat, että Kristus on ylösnoussut. Keskustellaan, miten pääsiäistä vietetään oppilaiden kotona. Onko heillä pääsiäisperinteitä? Millaista ruokaa pääsiäisenä syödään? Tutustutaan ortodoksisiin pääsiäisruokiin, kuten pashaan ja kulitsaan.

Katsotaan kuvia pääsiäisyön jumalanpalveluksesta ja pohditaan, mitä asioita siihen liittyy. Keskustellaan kuvien tai videon avulla, mikä on ristisaatto, miksi ihmisillä on tuohukset ja mitä papisto laulaa. Mikä on pääsiäistervehdys? 

Video Valamon pääsiäisyön jumalanpalveluksesta löytyy Ylen Elävästä arkistosta.

Verkkotehtävät