Pyhän Hengen vuodattaminen - helluntai

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy yhteen kirkkovuoden suureen juhlaan ja sen viettoon liittyviin tapoihin ortodoksisessa kirkossa. Oppilas oppii tuntemaan kirkon syntyyn liittyviä vaiheita.

Käsitteet

Pyhä Henki, apostolit, Välimeri, helluntai, kirkon synty, arpa, lähetystyö

Lisätietoa opettajalle

Helluntai on liikkuva juhla. Se liikkuu pääsiäisen mukaan. Helluntaita vietetään 50 päivää pääsiäisestä. Helluntai on Pyhän Hengen vuodattamisen päivä. Helluntaita kutsutaan myös kirkon syntymäpäiväksi, sillä ensimmäinen kristillinen seurakunta sai tuolloin ensimmäiset jäsenensä. Kristinusko on maailman levinnein uskonto. Kristittyjä on maailmassa arviolta 2,4 miljardia eli noin 32 prosenttia maapallon väestöstä (vuonna 2022).

Helluntain tapahtumia kuvataan Apostolien tekojen kirjan luvussa 2. Apostolien teot kertovat, että opetuslapsi Juudaksen tilalle otettiin uusi opetuslapsi. Siksi ikonissa opetuslasten määrä on 12, vaikka Juudas oli aiemmin surmannut itsensä. “Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon.” (Apt. 1: 23–26)

Pyhän Hengen armolahjojen myötä opetuslapset saivat kielilläpuhumisen lahjan. Heistä jokainen puhui nyt itselleen vierasta kieltä, ja lähetystyön tekeminen helpottui. Kirkon mukaan opetuslapsista tuli apostoleita ja kirkon ensimmäisiä piispoja. Pietari piti puheen Jerusalemin temppelin ulkopuolella Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen. Hänen ympärilleen kerääntyi paljon ihmisiä. Puheen jälkeen 3000 ihmistä halusi, että opetuslapset kastaisivat heidät Kristuksen seuraajiksi. Kirkko ja ensimmäinen seurakunta saivat tällöin ensimmäiset jäsenensä. Seuraavana päivänä Pietari piti uuden puheen, jonka jälkeen 2000 ihmistä liittyi kirkkoon.

Helluntain ikonissa opetuslapset ovat koolla sisätiloissa, Jerusalemin temppelissä. Ikonissa ylhäällä oleva puolikaari kuvaa taivasta, josta Pyhä Henki laskeutuu tulenliekin muodossa jokaisen opetuslapsen pään päälle. Ikonissa opetuslapset istuvat tiiviisti vieretysten, mutta keskellä on tyhjä tila. Tuo paikka kuuluu Kristukselle, joka on 10 päivää aiemmin mennyt taivaaseen. Kristus on kirkon pää. Alhaalla eräänlaisesta tunnelista astuu kruunupäinen mies. Mies kuvaa koko maailmaa, jolle Kristuksen sanoma viedään, kuten Kristus oli toivonut.

Helluntai on yksi kirkon kahdestatoista suuresta juhlasta. Helluntaina kirkossa voi olla esillä koivunoksia ja kukkia. Ne kertovat siitä, kuinka helluntaina Pyhä Henki pyhitti koko luomakunnan.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi tarkastella kalenterista, milloin helluntaita vietetään tänä vuonna, ja laskea se pääsiäisestä (50 päivää eteenpäin). Samalla voi todeta, että helluntai on liikkuva juhla, ja jutella siitä, mitä se tarkoittaa.

Helluntain tapahtumat voi käydä läpi tarkastelemalla kirjan ikonia ja internetistä löytyviä helluntain ikoneja. Voidaan todeta, että helluntai on kirkon syntymäpäivä. Yhdessä voidaan pohtia, montako kynttilää kirkon kakussa mahtaisi nyt olla.

Kristinusko lähti leviämään ympäri maailmaa ja on tällä hetkellä maailman levinnein uskonto. Voidaan etsiä yhdessä tietoa siitä, kuinka suuri osa maapallon väestöstä on kristittyjä. Entä kuinka paljon on muiden uskontojen edustajia? Yhdessä voi myös pohtia, miksi apostolit ja apostolien työn jatkajat onnistuivat niin hyvin tehtävässään levittää kristinuskoa.

Kuvatehtävät

Katso ikonia luvun ensimmäisellä aukeamalla (sivut 108–109).
Keitä henkilöitä ikoniin on kuvattu? Missä he ovat?
Mitä keskellä oleva kyyhkynen kuvaa? Entä opetuslasten pään päällä olevat tulenliekit? (Pyhä Henki)
Kuinka monta kirjakääröä löydät ikonista?

Katso kuvaa sivulla 113.
Missä tilanteissa olet törmännyt arpakuutioihin?
Onko arpominen mielestäsi reilu tapa sopia asioista?
Nopan askarteluun löytyy internetistä valmiita pohjia.

Verkkotehtävät