Suurella viikolla muistellaan Jeesuksen elämän viimeisiä päiviä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu Jeesuksen elämän viimeisten päivien tapahtumiin.

Käsitteet

Suuri viikko, vertaus, kavallus, ehtoollisen asettaminen, ristinkuolema, pääsiäinen

Lisätietoa opettajalle

Palmusunnuntain jälkeen käynnistyvää viikkoa kutsutaan ortodoksisessa perinteessä suureksi viikoksi. Luterilaisessa perinteessä siitä käytetään nimiä hiljainen viikko ja piinaviikko. Luterilaisessa perinteessä jokainen päivä on nimetty vanhoihin kodin askareisiin liittyvillä nimillä: malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiirastorstai, pitkäperjantai, lankalauantai ja pääsiäinen. Ortodoksisessa perinteessä tällaisia nimiä ei käytetä, vaan päivän eteen lisätään suuri-etuliite: suuri maanantai, suuri tiistai… ja pääsiäinen. 

Suuren viikon tapahtumat ovat esitelty tiivistetysti oppikirjan sivujen 90–93 aikajanoilla. Nämä samat tapahtumat löytyvät Raamatusta:

- Suuri maanantai: Matt. 21:12–14, Mark. 11:15–17, Luuk. 19:45–46
- Suuri tiistai: Matt. 22:15–23:39, Matt. 24:36–26:2
- Suuri keskiviikko: Matt. 26:6–13, Mark. 14:3–9, Matt. 26:14–16, Luuk. 22:1–6
- Suuri torstai: Mark. 14:12–24, Luuk. 22:7–13, Joh. 13:2–17, Matt. 26:36-67, Luuk. 22:54–62
- Suuri perjantai: Joh. 13:31–19:37, 38–42,  Matt. 26:57–27:66, Mark. 15:16–47, Luuk. 23:32–49
- Suuri lauantai: Tekstit ovat Nikodemuksen apokryfievankeliumin toisesta osasta.
- Ylösnousemussunnuntai eli pääsiäinen: Matt. 28:1–8, Mark. 16:1–8, Luuk. 24:1–12, Joh. 20:1–18

Suuri viikko on suuren paaston ankarin paastoviikko. Samalla se on kiireisin aika papistolle ja kanttoreille, sillä suurella viikolla toimitetaan päivittäin useitakin palveluksia. Keskiviikko ja perjantai ovat pysyviä paastopäiviä ortodoksisessa kirkossa. Tämä sen vuoksi, että keskiviikkona Juudas kavalsi Jeesuksen ja perjantaina Jeesus koki ristinkuoleman. Suurella viikolla kirkon tekstiilit ovat mustat.

Suurena torstaina muistellaan, kuinka Jeesus aterioi viimeistä kertaa opetuslasten kanssa ja asetti ehtoollisen sakramentin. Ennen tätä Jeesus pesi opetuslasten jalat. Tämän muistoksi on tapana, että yleensä piispa pesee kirkossa kyseisen alueen papiston jalat.

Suuri perjantai on kirkossa syvän surun päivä sekä ankara paastopäivä. Suomessa suuri perjantai on kirkollinen vapaapäivä. Ihmiset pukeutuvat kirkkoon kuin hautajaisiin. Perjantaina toimitetaan isommissa kaupungeissa useampi palvelus ja palvelusten aikana luetaan Jeesuksen kärsimyksistä ja kuolemasta. Aamupalveluksen aikana luetaan 12 evankeliumijaksoa eli ns. kärsimysevankeliumit Golgata-ikonin edessä. Golgata- ikoni kuvaa ristiinnaulittua Kristusta ristillä. Kirkkokansa kuuntelee evankeliumeja palavat tuohukset kädessä. Perjantain iltapäivän palveluksessa muistellaan Jeesuksen kuolemaa ja hänen pois ottamistaan ristiltä. Papisto kantaa alttarihuoneen pyhältä pöydältä Kristuksen hautakuvan keskelle kirkkoa. Tämä kuvaa Kristuksen pois ottamista ristiltä. Kirkkokansa käy tekemässä ristinmerkin ja kumartamassa Kristuksen hautakuvan edessä sekä suutelee Kristuksen käsissä ja jaloissa olevia haavoja.

Suurena lauantaina muistellaan Jeesuksen hautaamista. Hautaamisella oli kiire, sillä juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä eli sapatti lähestyi. Sapattina ei tulisi tehdä työtä. Lauantaina toimitettavassa Basileios Suuren liturgiassa luetaan Vanhan testamentin profeettojen ennustuksia Kristuksen ylösnousemuksesta. Lauantain liturgiassa tummat kirkkotekstiilit vaihdetaan valkoisiin. Lauantaista on tullut yleinen hautaamispäivä, olihan Kristuskin haudassa lauantain. Alkukirkon aikaan suuri lauantai oli yleinen kastepäivä.

Suurella viikolla Konstantinopolissa valmistetaan mirhavoidetta. Tämä tapahtuu 10 vuoden välein. Mirhan keittäminen kestää kolme päivää suuren viikon maanantaista keskiviikkoon. Mirhan valmistukseen käytetään 55:tä eri ainetta, kuten oliiviöljyä ja valkoviiniä sekä erilaisia öljy- ja etyylipohjaisia uutteita. Suomen ortodoksinen kirkko saa mirhavoiteensa Konstantinopolista.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Aukeaman tapahtumat voidaan käsitellä useammalla tunnilla tai esimerkiksi kahden tunnin aikana. Suuren viikon tapahtumien käsittelyssä voi käyttää draamaa ja luoda pienoisnäytelmiä kunkin tapahtuman ympärille. Myös saduttaminen, opettajan kerronta kuvien kanssa sopii tapahtumien käsittelyyn.

Kirjassa olevien kuvausten rinnalla voidaan lukea samoista tapahtumista Raamatun teksteissä. Vertaillaan, mitä samaa ja mitä erilaista teksteissä on.

Kuvatehtävät

Kuvien avulla voidaan pelata muistipeliä ja opetella siten tapahtumien järjestystä. Etsitään kuville oikea pari viikonpäivistä (kuvakortit tulostettavissa tehtävissä).

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät