Valmistusviikot

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu suurta paastoa edeltäviin valmistusviikkoihin ja viikkoon liittyviin Raamatun kertomuksiin.

Käsitteet

Valmistusviikko, publikaani, fariseus, perintö, tuomiosunnuntai, lähimmäisenrakkaus

Lisätietoa opettajalle

Ennen kuin suuri paasto alkaa, vietetään kolme valmistusviikkoa. Jokaiseen niihin liittyy valmistussunnuntai, jolla on oma hengellinen ja eettinen sanoma ennen varsinaisen paastokilvoittelun alkua.

Sakkeuksen sunnuntaita vietetään ennen varsinaisten valmistusviikkojen alkua. Sunnuntain teema on kaipaus. Pienikokoinen ja vääryyttä tehnyt Sakkeus halusi valtavasti nähdä Kristuksen. Sakkeus toimi tullimiesten johtajana ja oli koonnut ison omaisuutensa vääryydellä. Kaipaamisen lisäksi Sakkeus osoitti katumusta vääristä teoistaan, koki mielenmuutoksen ja halusi hyvittää huonot tekonsa. (Luuk. 19:1-10)

Varsinaisen ensimmäisen valmistusviikon aloittaa publikaanin ja fariseuksen sunnuntai. Tämän sunnuntain teema on nöyryys. Publikaani toimi verojenkerääjänä. Heitä pidettiin monesti epärehellisinä ihmisinä, jotka keräsivät liikaa veroa ja laittoivat ylimääräiset rahat omaan pussiin. Fariseukset pitivät itseään palestiinalaisten juutalaisten uskonnollisina johtajia, oppineina. Päivän evankeliumitekstissä kerrotaan: ”Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen: "Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. 'Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’ "Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan." (Luuk. 18:10–14.) Vaikka fariseus oli kunnollinen ja kuuliainen mies, Kristukselle oli tärkeämpi mielensä muuttanut ja armoa anonut publikaani.

Toisen valmistusviikon sunnuntai on nimeltään tuhlaajapojan sunnuntai. Sen teemana on paluu ja anteeksianto. Raamatun kertomuksessa isä ottaa avosylin vastaan ennakkoperintönsä maailmalla tuhlanneen poikansa. Poika tuli nöyränä takaisin, täynnä katumusta. Isä kuvitteli, että ei enää näe poikaansa ja hän antoi pojalleen kaiken anteeksi. Tärkeänä viestinä on isän rakkaus katuvaa poikaa kohtaan.  (Luuk. 15:11-32)

Tästä seuraavaa lauantaita kutsutaan sielujen lauantaiksi. Se on vainajien muistelupäivä, jonka vuoksi kirkoissa ja haudoilla voidaan toimittaa rukoushetki edesmenneiden puolesta. Jokainen lauantai on omistettu vainajien muistelulle. Kirkkovuoden aikana on muitakin vainajien muisteluun osoitettuja päiviä kuin sielujen lauantai.

Kolmas ja viimeinen valmistussunnuntai on nimeltään tuomiosunnuntai. Sen teemana on lähimmäisenrakkaus. Päivän evankeliumiteksti kertoo viimeisestä tuomiosta (Matt. 25:31–40): ”

»Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. ’Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Luetaan Raamatun tapahtumat eri valmistusviikoilta. Tehdään pienet näytelmät jokaisesta kertomuksesta. Voidaan myös esittää kertomuksia pantomiimina esimerkiksi pareittain. Toiset päättelevät, mistä kertomuksesta on kyse.

Pohditaan valmistusviikkojen Raamatun kertomusten ja tapahtumien sisältöä tämän päivän näkökulmasta. Mihin tarvitaan ns. valmistusviikkoja?

Valmistusviikkojen tapahtumia voidaan opiskella myös muistipelin avulla. Eli etsitään parit:

Sakkeuksen sunnuntai - ennen valmistusviikkoa

Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai - 1 valmistusviikko

jne.

Kuvatehtävä

Oppilaat tekevät valmistusviikkoihin liittyvän muistipelin.

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite