Valmistusviikot

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Perehdytään suurta paastoa edeltäviin valmistusviikkoihin. Tarkastellaan valmistusviikkojen raamatullista sisältöä ja hengellistä sanomaa kertomusten eettisten periaatteiden kannalta.

Käsitteet

paastoon laskeutuminen, valmistusviikko, Sakkeus, publikaani, fariseus, tuhlaajapoika, sielujen lauantai, tuomiosunnuntai

Lisätietoa opettajalle

Paasto on aineellista ja hengellistä. Valmistusviikot antavat ohjeita kirkon jäsenille paastokilvoittelun aloittamiseksi. Publikaanin ja fariseuksen sunnuntain aloittava viikko on paastoton. Tuhlaajapojan viikko aloittaa liharuoasta luopumisen viikon, ja tuomiosunnuntaina liharuoasta luovutaan kokonaan. Tämä sunnuntai aloittaa myös maitoruoasta luopumisen viikon, ja sovintosunnuntaina eli laskiaisena maitoruoasta luovutaan kokonaan.

Valmistusviikkojen aikana monet jättävät päivittäisestä ravinnosta pois ruoka-aineksia vaihe vaiheelta. Kolmannen valmistusviikon sunnuntain jälkeen luovutaan liharuoasta. Tämän vuoksi sunnuntaita kutsutaan myös lihapyhälaskuksi. Jokaisella valmistusviikon sunnuntailla on opastava hengellinen sanoma ja ohje paastomatkalle kohti pääsiäistä. Nämä ohjeet rohkaisevat ja antavat tukea oman hengellisen elämän hoitamiselle paaston aikana.

Hengellisen elämän hoitaminen voi tarkoittaa monia asioita. Se voi olla esimerkiksi ahkeraa kirkossakäyntiä, osallistumista katumuksen ja ehtoollisen sakramentteihin tai aamu- ja iltarukouksen lausumista. Sitä on myös vanhempien ja ystävien hyvä kohtaaminen ja auttaminen sekä oman käyttäytymisen parantaminen kirkon opetusten mukaisesti. Paasto on myös paastoamista pahasta. 

Kirkon opetuksen mukaan raha, joka säästyy ruuasta paastoaikana, voidaan antaa hyväntekeväisyyteen. Paastoaminen säästää myös luontoa. Koska paastoaminen on vaikeaa monille, kirkossa on paljon jumalanpalveluksia, jotka vahvistavat ihmistä.

Paastoaminen jossakin muodossa on tuttua kaikille kristityille. Paasto kuuluu myös moniin muihin uskontoihin.

 
Sakkeuksen sunnuntai  mahdollisuus (Luuk. 19:119) 

Tämän sunnuntain evankeliumiteksti kertoo Jerikossa asuneesta rikkaasta Sakkeuksesta, joka oli ammatiltaan tullimies eli publikaani. Sakkeus oli hankkinut omaisuutensa väärällä tavalla. Hän oli kerännyt ihmisiltä ylimääräisiä maksuja toimiessaan Jerikon kaupungin tullin esimiehenä. Eräänä päivänä Jeesus saapui kaupunkiin, ja kaikki halusivat nähdä hänet. Pienikokoisena miehenä Sakkeus ei nähnyt mitään kansanjoukon takaa. Hän päätti kiivetä viikunapuuhun, jotta näkisi kaupunkiin tulleen Jeesuksen. Jeesus huomasi Sakkeuksen puussa. Hän halusi vierailla Sakkeuksen kotona ja pyysi tätä laskeutumaan puusta alas. Kaikki olivat ihmeissään. Paikalla olleet kuulivat, kun Sakkeus lupasi antaa puolet omaisuudestaan köyhille ja palauttaa vääryydellä kootut verot takaisin nelinkertaisesti.

Kertomus opettaa, että Jeesus kutsuu luokseen kaikkia. Jeesuksen kohtaaminen toi väärin toimineelle ja tapansa muuttaneelle Sakkeukselle anteeksiannon. Tämä viesti toimii paastoa aloittavan ortodoksin herättelijänä ennen valmistautumisajan alkua.


Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai nöyryys (Luuk. 18:1014) 

Ensimmäisen valmistautumisviikon aloittaa publikaanin ja fariseuksen sunnuntai. Sen teema on nöyryys, joka on mielenmuutoksen ja katumuksen lähtökohta. Päivän evankeliumitekstissä oleva Kristuksen vertaus kertoo publikaanista ja fariseuksesta, jotka olivat rukoilemassa temppelissä. Fariseus oli kunnollinen ja Jumalalle kuuliainen, kun taas publikaani oli syntinen ja huijari. Kristukselle oli tärkeämpi mielensä muuttanut ja rukouksessaan armoa anonut publikaani.


Tuhlaajapojan sunnuntai anteeksianto (Luuk. 15:1132) 

Tuhlaajapojan sunnuntai aloittaa toisen valmistautumisviikon. Evankeliumitekstissä oleva Kristuksen vertaus kertoo perheestä, jossa oli kaksi poikaa. Toinen halusi saada ennakkoperinnön ja lähteä matkustelemaan maailmalle. Toinen jäi kotiin isänsä avuksi. Maailmalle lähtenyt tuhlasi omaisuutensa, ja surkean tilanteensa vuoksi hänen oli palattava kotiinsa. Isä toivotti katuvan poikansa iloisena tervetulleeksi takaisin ja antoi tämän seikkailut anteeksi. Vertaus opettaa isän rakkaudesta ja anteeksiannosta parannuksen tehnyttä kohtaan.


Tuomiosunnuntai lähimmäisenrakkaus (Matt. 25:3146)

Kolmas valmistautumisviikon sunnuntai on tuomiosunnuntai. Sunnuntai liittyy Jeesuksen paluuseen maan päälle. Silloin tarkastellaan ihmisten tekoja. Raamatun kertomuksessa Kristus antaa tekoihin liittyvän ohjeen. Hän toteaa, että kaiken, minkä teette tai jätätte tekemättä, teette sen myös minulle. Niin hyvässä kuin pahassakin. Kertomus on ohje toisista huolehtimiseen ja lähimmäisenrakkauteen. Jeesus kertoo, miten häntä kohdeltiin: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.”

Ihminen saa hyvän tai huonon tuomion tekojensa mukaan. Sunnuntaita edeltävä lauantai on vainajien muistelupäivä eli sielujen lauantai. Silloin voidaan toimittaa haudalla rukoushetki edesmenneen puolesta.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Luetaan Raamatun tapahtumat eri valmistusviikoilta. Tehdään pienet näytelmät jokaisesta kertomuksesta. Voidaan myös esittää kertomuksia pantomiimina esimerkiksi pareittain. Toiset päättelevät, mistä kertomuksesta on kyse.

Pohditaan valmistusviikkojen Raamatun kertomusten ja tapahtumien sisältöä tämän päivän näkökulmasta. Mihin tarvitaan ns. valmistusviikkoja?

Valmistusviikkojen tapahtumia voidaan opiskella myös muistipelin avulla. Eli etsitään parit:

Sakkeuksen sunnuntai - ennen valmistusviikkoa

Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai - 1 valmistusviikko

jne.

Kuvatehtävä

Oppilaat tekevät valmistusviikkoihin liittyvän muistipelin.

Verkkotehtävät