Herran rukous

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on perehdyttää maailman tunnetuimpaan kristittyjen rukoukseen ja siihen, mitä rukouksessa pyydetään. Lisäksi tutustutaan siihen, kuinka rukousta käytetään ortodoksisessa kirkossa.

Käsitteet

Vuorisaarna, Herran rukous, Isä meidän, aamen

Lisätietoa opettajalle

Herran rukous eli Isä meidän -rukous on tunnetuin kristillinen rukous. Uudessa testamentissa rukous esiintyy kaksi kertaa. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opettaa rukouksen opetuslapsille, kun he pyytävät Jeesusta opettamaan, miten rukoilla. Jeesus opettaa rukouksen suuremmalle ihmisjoukolle vuorella pitämässään saarnassa. Vuorisaarnasta kirjoittaa Matteus.

Suomessa ortodoksinen ja luterilainen kirkko käyttävät eri versioita, eli sanat eroavat osassa rukousta. Esimerkiksi Luukkaan versiossa pyydetään Jumalaa antamaan anteeksi synnit, kun taas Matteuksen versiossa pyydetään anteeksi velat. Suomen ortodoksisessa kirkossa ja myös katolisessa kirkossa käytetään ainoastaan ekumeenista sanamuotoa. Se on hyväksytty 1.2.1973 Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokouksessa.

Ortodoksisessa kirkossa on tapana, että rukouksen päätöksen eli doksologin (“Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia, nyt, aina ja iankaikkisesti”) lausuu jumalanpalveluksessa aina pappi tai piispa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Herran rukouksen voi kuunnella yhdessä. Rukouksesta löytyy useita versioita Youtubesta. Kuuntelun jälkeen oppilaiden kanssa voi miettiä, missä tilanteissa kukin on kuullut rukouksen aiemmin. Onko joku itse lukenut sen jossain? Nohevat oppilaat voivat selvittää, missä tilanteissa ortodoksisessa kirkossa luetaan rukous ja missä puolestaan lauletaan. Hyvä hakutehtävä on myös selvittää, kuinka monelle eri kielelle rukous on käännetty, ja etsiä käännöksiä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Youtube-kanavalta löytyy viittomakielinen Isä meidän -rukous. Oppilaat voivat poimia videosta viittomia ja esittää niitä muille. Toiset voivat koettaa arvata, mikä sana on kyseessä.

Herran rukouksen voi etsiä myös Raamatusta: Matt. 6:5–15 tai Luuk. 11:1–13. Rukouksesta saa tehtyä myös äidinkielen tai suomen kielen harjoituksen esimerkiksi tutkimalla, mitä verbejä, adjektiiveja ja substantiiveja siitä löytyy.

Kuvatehtävät

Jeesus piti pitkän opetuspuheen vuorella. Katso kuvaa sivuilla 120–121 ja pohdi, miksi Jeesus valitsi tällaisen paikan. Miltä sinusta olisi tuntunut istua ja kuunnella Vuorisaarnaa?

Verkkotehtävät