Kymmenen käskyä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas perehtyy kymmenen käskyn sisältöön ja siihen, kuinka käskyt on annettu ihmisille. Oppilas pohtii, onko käskyjä helppo vai vaikea noudattaa ja ovatko ne toimivia tämän päivän ihmisille.

Käsitteet

Siinai, Mooses, laintaulut, epäjumalankuva, lepopäivä, kunnioitus, aviorikos, varastaminen

Lisätietoa opettajalle

Mooses sai Jumalan lain eli kymmenen käskyä Siinainvuorella, jota Raamatussa kutsutaan myös Horebinvuoreksi. Vuori sijaitsee Siinain niemimaan eteläosassa. Kymmenen käskyä annettiin Israelin kansalle Mooseksen kautta. Mooses oli aiemmin johdattanut kansan vapauteen Egyptin orjuudesta. Nyt kansa odotti Siinainvuoren ympärillä, kun Mooses kiipesi vuorelle ja sai Jumalan lain. Jumalan läsnäolosta kertoo ukkonen, paksut pilvet ja torvien äänet: “Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niin kuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä.” (2. Moos. 19:16–19)

Länsimainen käsitys moraalista, oikeasta ja väärästä, on saanut vaikutteita Raamatusta. Myös länsimainen lainsäädäntö, eli myös Suomen lainsäädäntö, pohjaa osakseen Raamattuun ja kymmeneen käskyyn. Raamattu on myös vaikuttanut YK:n ihmisoikeuksien julistukseen.

Ortodoksisen kirkon käyttämä numerointi käskyissä on hieman erilainen kuin luterilaisen ja katolisen kirkon. Tämä johtuu siitä, että katoliset ja luterilaiset jakavat eri asioiden tavoittelemisen kiellon kahdeksi erilliseksi käskyksi (9. ja 10.). Ortodoksit ja reformoidut kirkot yhdistävät puolestaan nämä edelliset käskyt yhdeksi käskyksi (10.) ja kieltävät epäjumalien palvonnan erillisenä käskynä (2.), kun taas luterilaisilla ja katolisilla se jää pois.

Vaikka kyse on käskyistä, niissä ei kuitenkaan määritellä mitään rangaistusta käskyjen noudattamatta jättämisestä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi askarrella laintaulut ja kirjoittaa niihin kymmenen käskyä. Jos askartelua haluaa jatkaa, voi rinnalle askarrella vaikkapa kaksi tabletin näyttöä ja antaa oppilaille tehtäväksi keksiä uudet kymmenen käskyä, jotka annetaan nykyajan ihmisille.

Käskyt muistuttavat kieltoja, koska useamman alussa on sana “älä”. Miten käskyt voisi sanoa toisella tapaa? Pohtikaa. Voisiko jonkin käskyn aloittaa sanalla “muista”?

Pohtikaa, mitä käskyjen noudattamatta jättämisestä voisi seurata. Ovatko ne kaikki vapaaehtoisia vai voiko jostain seurata jopa rangaistus? Tai ystävän menettäminen? Voiko käskyjen rikkomisen saada anteeksi? Kuinka tulisi hoitaa tilanne, jossa on esimerkiksi valehdellut tai varastanut?

Oppilaiden kanssa voi käydä läpi, millaisia sopimuksia he ovat tehneet. Missä ja millaisia sääntöjä he ovat sopineet? Pohtikaa näitä esimerkiksi koulun, harrastusten, liikenteen ja kodin näkökulmasta.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 123.
Mitä muistat kivitauluista?
Miksi ne on jaoteltu niin, että toisella puolella on neljä käskyä ja toisella kuusi? (Neljä ensimmäistä käskyä koskee Jumalan ja ihmisen suhdetta ja loput kuusi ihmisten keskinäisiä suhteita.)
Voisiko jotakin käskyä päivittää tähän päivään?

Verkkotehtävät