Rakkauden kaksoiskäsky

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Luvun tavoitteena on tutustua rakkauden käsitteeseen ja siihen, miten se voi ilmetä eri tavoin. Oppilas pohtii rakkauden ilmenemistä perheen sisällä ja ystävyyssuhteissa. Hän pohtii, kuinka voisi toteuttaa lähimmäisenrakkautta.

Käsitteet

rakkauden kaksoiskäsky, Lasarus, lähimmäinen, rakkaus

Lisätietoa opettajalle

Rakkauden kaksoiskäsky löytyy Raamatusta sekä Markuksen että Matteuksen evankeliumeista (Matt. 22:34–40 ja Mark. 12:28–31). Rakkauden kaksoiskäskyä pidetään yleispätevänä ohjeena lähimmäisen rakastamiseen.

Kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta varoittaa Jumalan tuomiosta. Rikas ei huomioi köyhiä eläessään vaan keskittyy itseensä. Kuoleman jälkeen osat vaihtuvat ja köyhä saa nauttia elämästä rikkaan kärsiessä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rikkaan kävisi aina huonosti, vaan se varoittaa siitä, että ei tule keskittyä liiaksi itseensä. Rikas mies olisi voinut käyttää omaisuuttaan auttaakseen köyhiä, mutta hän ei tehnyt niin.

Raamatussa on toinenkin kertomus, joka kertoo lähimmäisenrakkaudesta. Kertomus laupiaasta samarialaisesta kehottaa meitä rakastamaan ja auttamaan lähimmäistä (Luuk. 10). Jeesus myös opetti: “Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni." Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: "Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?" Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: "Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:35–46)

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Oppilaiden kanssa voi ottaa keskustelun aiheeksi lähimmäisenrakkauden. Ehkä joku muistaa kertomuksen laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25–37)? Taululle voi tehdä vaikka ajatuskartan siitä, mitä rakkaus oppilaiden mielestä käsittää. Eli rakkaus on muutakin kuin ajatus ja tunne, se on myös tekoja ja välittämistä.

Oppilaiden kanssa voi keskustella, mihin lähimmäisenrakkautta tarvitaan ja miten sitä voisi osoittaa
a. kavereita kohtaan
b. vanhempia ja sisaruksia kohtaan
c. isovanhempia kohtaan
d. ulkomailla hädässä olevia kohtaan?

Rakkauden kaksoiskäsky kehottaa rakastamaan myös Jumalaa. Miten se onnistuu, kun Jumalaa ei voi edes nähdä? Ehkäpä jokainen teko lähimmäistä kohtaan on vastaus tähän kysymykseen.

Hyvistä teoista toista kohtaan voi antaa kotitehtävän. Kotitehtävässä seurataan viikon ajan, mitä hyviä tekoja on tehnyt lähimmäisiä kohtaan. Luokassa voi miettiä yhdessä esimerkkejä hyvistä teoista: “autoin kaveria läksyissä”, “lohdutin ystävää”, “soitin mummolle”, “imuroin kotona”, “otin kaikki leikkiin mukaan”, “puolustin kaveria” jne. Oppilaat voivat tehdä esimerkiksi vihkoonsa taulukon, johon he merkkaavat viikonpäivät ja kirjaavat päivien kohdalle hyvät tekonsa.

Oppilaiden kanssa hyvänä keskustelun aiheena voi olla itsestä huolehtiminen, sillä kaksoiskäsky kehottaa rakastamaan myös itseä.

Miten itsestä tulisi huolehtia
a. ravinnon suhteen
b. levon suhteen
c. liikunnan suhteen?
Mikä muu auttaa jaksamaan arjessa?

Jeesus kehotti rakastamaan ja rukoilemaan jopa vihamiesten puolesta. Keitä voidaan tarkoittaa vihamiehillä? Miten vaikeaa on haluta hyvää vihamiehille? Miksi Jeesus opetti tekemään näin?

Kuvatehtävät

Mitä näet sivun 117 kuvassa? Keitä kuvassa on, ja mitä siinä tapahtuu?
Mitä tunteita lapsista välittyy?
Oletko sinä ollut toisen reppuselässä tai kantanut toista? Miltä se on tuntunut?
Miten rakkaus ja välittäminen voi näkyä kavereiden ja sisarusten välillä?

Mistä sivun 119 kuva on voitu ottaa? Keitä kuvassa on?
Mitä keskellä oleva ihminen näyttää tekevän?
Millaista apua esimerkiksi kehittyvissä maissa tarvitaan?
Oppilaiden kanssa voi käydä yleistä keskustelua lähetystyöstä. Kuinka itse voi auttaa? Millaiset järjestöt tekevät avustustyötä Suomessa?