Vuorisaarnan opetukset

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu tarkemmin joihinkin Vuorisaarnan opetuksiin. Oppilas pohtii, tuoko tavara tai raha onnea.

Käsitteet

Genesaret, Vuorisaarna, Isä meidän -rukous, materialismi, kultainen sääntö

Lisätietoa opettajalle

Vuorisaarna pitää sisällään paljon ohjeita oikeanlaiseen elämään. Siksi sitä saatetaan kutsua sääntökokoelmaksi. Vuorisaarna sisältää kristittyjen tunnetuimman rukouksen eli Herran rukouksen, Autuuden lauseet sekä Jeesuksen vertauksia ja sanontoja. Vuorisaarnaa on tulkittu eräänlaisena kymmenen käskyn kommentaario-osana.

Jeesuksen aikana oli tavallista, että opettaja opetti ihmisiä ulkona. Matteus ja Luukas kertovat evankeliumeissaan (Matt. 5–7, Luuk. 6), kuinka Jeesus piti pitkän opetuspuheen vuorella. Tätä opetuspuhetta kutsutaan Vuorisaarnaksi. Vuorta, jossa Jeesuksen oletetaan opettaneen, kutsutaan myös nimellä autuaaksijulistamisen vuori. Kyse ei välttämättä ole suuresta vuoresta, vaan ennemmin kukkulasta, jossa oli helppo opettaa. Vuoren nimitys tulee todennäköisesti siitä, että Jeesus aloitti saarnansa sanoilla: “Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan..” (Matt. 5:3–12) Autuuden lauseet lauletaan yleensä ortodoksisessa liturgiapalveluksessa.

Vuorisaarnan opetuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi" (Matt. 7:1)
"Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?" (Matt. 7:2–5)
"Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan." (Matt. 7:7–11)
Tee hyvät teot ja rukoilu salassa, ei julkisesti ihailun toivossa. (Matt. 6:1–6)
Älkää rukoilko tyhjiä hokien, vaan Isä Meidän -rukouksella. (Matt. 6:7–13)
Antakaa anteeksi, jotta teille annettaisiin anteeksi. (Matt. 6:14–15)

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Aiheen käsittelyn voi aloittaa tutkimalla karttaa ja selvittämällä, missä Genesaretinjärven läheinen vuori sijaitsee. Tämän jälkeen voi etsiä Raamatusta Matteuksen evankeliumin luvut 5–7. Luvun 5 alussa on Autuuden lauseet. Nämä löytyvät myös laulettuina verkkosivuilta ortodoksi.net.

Jeesus opetti oikeanlaisesta rukoilemisesta. Miten oppilaiden mielestä tulisi rukoilla? Tuleeko siitä tehdä iso numero vai onko kyse henkilökohtaisesta ja nöyrästä tavasta?

Jeesus opetti myös kohtelemaan toisia hyvin. Oppilaat voivat mennä riviin taulun eteen, ja ensimmäinen oppilas rivissä saa tussin tai liidun. Hän kirjoittaa taululle ajatuksensa siitä, miten toisia tulisi kohdella, ja antaa sitten kirjoitusvälineen seuraavalle, joka vuorostaan kirjoittaa oman näkemyksensä. Kirjoittamista jatketaan niin pitkään kuin oppilaille tulee ajatuksia. Jos ideointi takkuaa, voi oppilaille antaa vinkiksi miettiä asioita, joita on sovittu luokan omiin sääntöihin.

Koska kultainen sääntö löytyy hieman eri tavoin ilmaistuna eri uskonnoista, voi näitä kultaisia sääntöjä selvittää yhdessä opettajan kanssa ja kirjoittaa joitakin niistä vihkoon. Kannattaa lisätä säännön perään, minkä uskonnon kultaisesta säännöstä on kyse.

Kuvatehtävät

Mistä tunnistat, että sivun 127 kuvassa on kirkko?

Katso sivun 128 kuvaa.
Millainen tavara ilahduttaa sinua?
Milloin saat jotain uutta, esimerkiksi vaatteita, leluja tai muuta tavaraa?
Mitä vanhoille tavaroillesi tapahtuu?
Kuinka pitkään jokin uusi tavara kiinnostaa sinua? Milloin huomaat sen hukkuneen jonkin laatikon pohjalle?

Verkkotehtävät