Apostolien tekojen kirja

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu kristinuskon alkuvaiheisiin, tapahtumiin ja elämään. Oppilas tietää, mikä on Apostolien tekojen kirja ja mitä se sisältää.

Käsitteet

apostoli, evankelista, Apostolien teot, marttyyri, lähetystyö, vaino

Lisätietoa opettajalle

Apostolien tekojen kirjaa voidaan pitää ensimmäisenä kirkon historiaan liittyvänä kuvauksena kristinuskon leviämisestä Rooman valtakunnan alueella apostolien lähetystoiminnan tuloksena. Kirja on Uuden testamentin ainut kyseisen ajanjakson tapahtumia kuvaava kokonaisuus. Apostolien tekojen kirjaa voidaan pitää Luukkaan evankeliumin ”jatko-osana”, sillä se jatkaa niiden tapahtumien kuvaamisella, joihin itse evankeliumi päättyy. Apostoli Luukasta pidetään molempien teosten kirjoittajana, koska niissä on paljon kielellisiä ja teologisia samankaltaisuuksia. Luukkaan evankeliumissa on myös viittauksia Apostolien tekojen kirjaan ja päinvastoin.

Apostolien tekojen kirja kuvailee ensimmäisen seurakunnan elämää ja sitä, miten kirkolliset virat ovat saaneet alkunsa. Kirjassa kerrotaan, miten kristittyjä alettiin vainota. Vainojen seurauksena ihmisiä surmattiin. Uskonsa puolesta kuolleita alettiin kutsua marttyyreiksi. Apostolien tekojen kirja on samalla myös ensimmäinen kooste kirkon alkuvaiheiden historiasta. Paavalin työtoverina apostoli Luukas on ollut seuraamassa tapahtumia ja itsekin niissä monissa mukana. Apostolien teot on kirjoitettu noin vuosina 60–85 jKr. Kirjassa kuvataan aikajaksoa, joka sijoittuu noin vuosiin 30–60 jKr.

Marttyyri Stefanoksesta voi lukea esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon sivuilta.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Palautetaan mieleen evankeliumien kirjoittajat ja kerrataan, mistä asioista evankeliumit kertovat. 

Pohditaan, miten elämä jatkui Kristuksen kuoleman jälkeen. Opettaja voi nimetä Apostolien teot. Voidaan koota esimerkiksi ajatuskartan tavoin vihkoon Apostolien tekojen tärkeimmät asiat joko opetuskeskustelun tai kirjan tekstin perusteella.

Pohditaan yhdessä, mitä lähetystyö tarkoittaa tänä päivänä. Voidaan tutustua Filantropian toimintaan. Lisätietoa löytyy sivustolta filantropia.fi.

Opettaja voi kertoa marttyyrikuolemista ja selittää esimerkiksi Stefanoksen tarinan. Keskustellaan, onko joku saanut nimensä Stefanoksen mukaan (Tapani, Tapsa).

Kuvatehtävät

Tutki kirjan kuvaa sivulla 135. Mikä Roomassa sijaitseva nähtävyys kuvassa on? Miksi se on rakennettu?

Jos et tunnistanut kuvaa, etsi internetistä tietoa hakusanalla Colosseum.

Verkkotehtävät