Apostolien tekojen kirja

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu apostolien tekojen kirjaan, joka löytyy Uudesta testamentista evankeliumikirjojen jälkeen. Oppilas perehtyy siihen, millaisia vaikeuksia ensimmäiset kristityt joutuivat kokemaan.

Käsitteet

Apostolien teot, vainot, marttyyri, apostoli Luukas

Lisätietoa opettajalle

Jeesus antoi 40 päivää pääsiäisestä opetuslapsille tehtävän ” Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt 28:19). Tämän ja helluntain Pyhän Hengen vuodattamisen jälkeen opetuslapsia alettiin kutsumaan apostoleiksi ja he lähtivät toteuttamaan sitä tehtävää, jonka Jeesus oli heille antanut. Apostolien teot kuvaa tätä apostolien lähetystyötä. Apostolien tekojen kirjoittajana pidetään apostoli Luukasta. Kyseessä on sama Luukas, joka kirjoitti evankeliumin.

Apostolien teot kuvailee, kuinka helluntaina opetuslapset saivat kielillä puhumisen lahjan ja kuinka tämän jälkeen Pietari piti puheen Jerusalemin temppelin ulkopuolella. Puheen jälkeen 3000 ihmistä halusi tulla kastetuksi Kristuksen seuraajaksi, kristityksi. Seuraavan päivän puheen jälkeen kasteen halusi 2000 ihmistä ja niin ensimmäinen seurakunta ja kirkko syntyi. Toinen keskeinen henkilö kirjassa on apostoli Paavali. Helluntain tapahtumia voi kerrata luvun 3 lopusta.

Vuonna 64 Keisari Nero aloitti kristittyjen vainot. Rooman valtakunnassa oli suuri tulipalo, jonka sytyttämisestä Nero keksi syyttää kristittyjä, olivathan he uusi ja vieras uskonnollinen ryhmä. Vainot kestivät vuoteen 313 asti, jolloin Keisari Konstantinos lopetti ne ja teki kristinuskosta valtionuskonnon. Valitettavasti tässä välissä moni kristitty menetti henkensä uskonsa vuoksi. Heitä, jotka kuolivat uskonsa vuoksi, kutsutaan marttyyreiksi. Vainojen aikaan jumalanpalvelukset tuli toimittaa salassa. Turvallinen paikka oli toimittaa niitä maan alla katakombeissa eli hautaluolastoissa. Apostolien teot kuvaa aikaa n. vuoteen 60 asti.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Palautetaan mieleen evankeliumien kirjoittajat ja kerrataan, mistä asioista evankeliumit kertovat. 

Pohditaan, miten elämä jatkui Kristuksen kuoleman jälkeen. Opettaja voi nimetä Apostolien teot. Voidaan koota esimerkiksi ajatuskartan tavoin vihkoon Apostolien tekojen tärkeimmät asiat joko opetuskeskustelun tai kirjan tekstin perusteella.

Pohditaan yhdessä, mitä lähetystyö tarkoittaa tänä päivänä. Voidaan tutustua kansalaisjärjestö Filantropian toimintaan. Lisätietoa löytyy sivustolta filantropia.fi.

Opettaja voi kertoa marttyyrikuolemista ja selittää esimerkiksi Stefanoksen tarinan. Keskustellaan, onko joku saanut nimensä Stefanoksen mukaan (Tapani, Tapsa).

Kuvatehtävät

Tutki kirjan kuvaa sivulla 135. Mikä Roomassa sijaitseva nähtävyys kuvassa on? Miksi se on rakennettu?

Jos et tunnistanut kuvaa, etsi internetistä tietoa hakusanalla Colosseum.

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite