Apostolit uhmaavat suurta neuvostoa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu apostolien kohtaamiin haasteisiin.

Käsitteet

Ylipappi, suuri neuvosto, uskonnonvapaus

Lisätietoa opettajalle

Suuri neuvosto oli juutalaisten korkein oikeusistuin ja päätti juutalaisten tärkeimmistä asioista. Neuvosto käsitteli uskonnollisia kiistakysymyksiä, mutta myös maallisia riitoja. Suureen neuvostoon kuului 70 jäsentä ja lisäksi puheenjohtaja, jona toimi ylipappi. Tuohon aikaan oli kaksi juutalaisten uskonnollista puoluetta: saddukeukset ja fariseukset. He muodostivat suuren neuvoston. Saddukeukset kuuluivat papilliseen sukuun, jolloin ylipapit valittiin juuri heidän joukostaan. Suurella neuvostolla oli laajat valtuudet, mutta kuolemanrangaistusta sillä ei ollut oikeutta langettaa. Kuolemanrangaistuksen langettaminen oli roomalaisten yksinoikeus.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Katsotaan yhdessä kirjan kuvaa sivulla 138. Mistä kuva on otettu? Keitä kuvassa mahtaa olla? Miksi? Miten vankilasta voi päästä pois, jos on syytön? 

Pohditaan yhdessä, miksi apostolien puheet ärsyttivät johtajia. Miksi enkeli tuli ja avasi ovet?

Keskustellaan, miksi apostolien työ sai jatkua, vaikka johtajat sitä vastustivat. Mitä laki tänä päivänä sanoo kirkkoon kuulumisesta? Pohditaan, mitä uskonnonvapaus tarkoittaa. Kirjataan ylös, mitä uskontoja Suomessa on ja mitä eri uskontojen edustajat saavat tehdä vapaasti.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 139. Mitä näet kuvassa? Mikä tapahtuma siinä voisi olla menossa?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät