Apostolit uhmaavat suurta neuvostoa

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan apostolien kohtaamiin vaikeuksiin ensimmäisen seurakunnan alkuaikoina. Käsitellään apostolien vangitsemista ja vapautumista.

Käsitteet

ylipappi, juutalaisuus, suuri neuvosto, lainopettaja, uskonnonvapaus

Lisätietoa opettajalle

Taustaltaan Jeesus oli juutalainen, mutta hänen opetuksensa eivät noudattaneet juutalaisten vanhatestamentillista perinnettä. Jeesuksen opetukset olivat aivan uudenlaisia liittyen erityisesti tulevaan Messiaaseen ja tämän odotukseen. Jeesuksen ja hänen opetuslastensa toimintaa ja opetuksia pidettiin epäortodoksisina. Ne nähtiin kilpailuna juutalaisuutta vastaan. Juutalaisetkaan eivät kuitenkaan olleet yhtenäinen ryhmä. Raamatussa juutalaisten ryhmistä mainitaan muun muassa samarialaiset, fariseukset, saddukeukset ja selootit.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Katsotaan yhdessä kirjan kuvaa sivulla 138. Mistä kuva on otettu? Keitä kuvassa mahtaa olla? Miksi? Miten vankilasta voi päästä pois, jos on syytön? 

Pohditaan yhdessä, miksi apostolien puheet ärsyttivät johtajia. Miksi enkeli tuli ja avasi ovet?

Keskustellaan, miksi apostolien työ sai jatkua vaikka johtajat sitä vastustivat. Mitä laki tänä päivänä sanoo kirkkoon kuulumisesta? Pohditaan, mitä uskonnonvapaus tarkoittaa. Kirjataan ylös, mitä uskontoja Suomessa on ja mitä eri uskontojen edustajat saavat tehdä vapaasti.

Kuvatehtävät

Katso kuvaa sivulla 139. Mitä näet kuvassa? Mikä tapahtuma siinä voisi olla menossa?

Verkkotehtävät