Ensimmäisen seurakunnan elämää

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu ensimmäisen seurakunnan elämään, tapahtumiin sekä diakonin tehtävän syntymiseen.

Käsitteet

Apostoli, Jerusalem, Diakoni, kätten päälle paneminen

Lisätietoa opettajalle

Kristinusko sai alkunsa Jerusalemista, josta se alkoi levitä nopeasti muihinkin kaupunkeihin apostolien lähetystyön myötä. Alkuun kristityt olivat osa juutalaisuutta. Myöhemmin kristityiksi kastettiin muitakin kuin juutalaisia ja kristinuskosta muodostui oma uskontonsa. Tämä juutalainen perinne näkyy edelleen esimerkiksi pyhissä kirjoissa. Kristityt omaksuivat juutalaisten pyhän kirjan Vanhan testamentin ja kirjoittivat siihen myöhemmin jatkoksi Uuden testamentin.

Kristinuskolla oli hyvät edellytykset levitä. Roomaan oli rakennettu hyvä meri- ja tieverkosto (”kaikki tiet vievät Roomaan”), ihmiset olivat kiinnostuneita uusista asioista sekä alueella vallitsi roomalainen rauha (pax romana).

Jeesuksen opetusten tärkeässä roolissa olivat vähäosaiset, joiden auttamista varten perustettiin diakonin virka. Nykypäivänä diakonin tehtäviin kuuluu avustaa pappia ja piispaa jumalanpalveluksissa. Seurakunnissa voi toimia diakoniatyötekijöitä, jotka jatkavat varhaiskirkon diakonin tehtäviä vähäosaisten huolehtimisen muodossa.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Ensimmäisen seurakunnan tarinaa voidaan käydä läpi esimerkiksi kuvakerronnalla. Opettaja voi käyttää valmiita kuvia (temppeli, ihmishahmoja, leipää, diakoni) tai piirtää ja kerronnalla kuvata seurakunnan syntyä. 

Kerrataan, mitä diakoni-sana tarkoittaa ja mitä diakoni tekee. Mitä diakoniatyö tarkoittaa? Miksi diakoniatyö on tärkeää?

Katsotaan kuvaa diakonista. Miltä diakonin asu näyttää? Mitä diakoni tekee jumalanpalvelusten aikana?

Voidaan askarrella paperinukke diakonista tai piirtää oma diakoni vihkoon. 

Haastatellaan mahdollisuuksien mukaan henkilöä, joka on diakoni. Mietitään kysymykset ensin yhdessä ja tehdään haastattelu esimerkiksi videopuhelulla.

Pohditaan, miten me voisimme tehdä diakoniatyötä. Millaisen diakoniatyön voisimme yhdessä toteuttaa?

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 136. Mistä kaupungista kuva on? Millainen kaupunki se on kuvan perusteella? Mikä rakennus näkyy kuvan edustalla? Millaisia talot ovat? Mistä ne on rakennettu? Millaista kasvillisuutta kaupungissa on?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät

Liite