Ensimmäisen seurakunnan elämää

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan ensimmäisen seurakunnan tapahtumiin.

Käsitteet

kristillinen kirkko, temppeli, seurakunta, Jerusalem, diakoni, diakoniatyö

Lisätietoa opettajalle

Opetuslapset olivat jääneet Jerusalemiin Jeesukselta saamansa ohjeen mukaisesti. Jerusalemissa vietettiin helluntaijuhlaa, sillä juutalaisten pääsiäisestä oli kulunut 50 päivää. Tuolloin taivaalta kuului yllättäen kohahdus, kuin myrskytuulen puuska olisi kulkenut talon läpi. Samalla opetuslapset näkivät kielen muotoisia tulenlieskoja, jotka jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Opetuslapset pystyivät nyt puhumaan eri kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Tällä tavoin Pyhä Henki alkoi vaikuttaa heissä.

Samaan aikaan Jerusalemissa oli paikalla muualta Rooman valtakunnasta tulleita juutalaisia. He kuuntelivat opetuslasten puheita. Heille oli suuri ihmetys, miten paikalliset ihmiset osasivat puhua heidän syntymämaansa kieltä. Toiset taas pilkkasivat ja sanoivat, että apostolit olivat juoneet liikaa viiniä. Silloin apostoli Pietari astui kansanjoukon eteen sanoen, että he olivat nähneet profetian toteutumisen. Hänen voimallinen puheensa Kristuksesta ja kehotus parannuksen tekoon teki vaikutuksen. Sinä päivänä noin 3000 ihmistä kastettiin, ja näin oli ensimmäinen seurakunta saanut alkunsa. Ortodoksisessa perinteessä tämä on samalla kirkon syntymisen ajankohta. Apostolien tekojen kuvaukset liittyvät tämän seurakunnan tapahtumiin. Käsite “ensimmäinen seurakunta” liittyy tähän Apostolien tekojen kuvaukseen.

Apostolit elivät Rooman valtakunnassa, joka heidän aikanaan oli laajimmillaan Välimeren ympäristössä. Valtakunnan pääkielet olivat kreikka ja latina. Lisäksi oli lukuisa joukko muita kieliä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Ensimmäisen seurakunnan tarinaa voidaan käydä läpi esimerkiksi kuvakerronnalla. Opettaja voi käyttää valmiita kuvia (temppeli, ihmishahmoja, leipää, diakoni) tai piirtää ja kerronnalla kuvata seurakunnan syntyä. 

Kerrataan, mitä diakoni-sana tarkoittaa ja mitä diakoni tekee. Mitä diakoniatyö tarkoittaa? Miksi diakoniatyö on tärkeää?

Haastatellaan diakonia. Mietitään kysymykset ensin yhdessä ja tehdään haastattelu esimerkiksi videopuhelulla.

Pohditaan, miten me voisimme tehdä diakoniatyötä. Millaisen diakoniatyön voisimme yhdessä toteuttaa?

Voidaan askarrella paperinukke diakonista tai piirtää oma diakoni vihkoon. 

Katsotaan alla olevaa kuvaa diakonista tai etsitään diakonin kuva esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilta. Miltä diakonin asu näyttää? Mitä diakoni tekee jumalanpalvelusten aikana?

Liite

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 136. Mistä kaupungista kuva on? Millainen kaupunki se on kuvan perusteella? Mikä rakennus näkyy kuvan edustalla? Millaisia talot ovat? Mistä ne on rakennettu? Millaista kasvillisuutta kaupungissa on?

Verkkotehtävät