Auttaminen on seurakunnan ja kirkon työtä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Oppilas tutustuu eri auttamisen muotoihin seurakunnan työssä.

Käsitteet

Diakoniatyö, lähimmäinen, vapaaehtoistyö

Lisätietoa opettajalle

Monissa seurakunnissa työskentelee diakoniatyöntekijä tai diakoniatyönkoordinaattori. Diakoniatyöntekijä tekee konkreettista työtä apua tarvitsevien kanssa. Ihmiset tarvitsevat erilaista apua. Joku voi tarvita aineellista apua: rahallista avustusta laskuihin ja välttämättömiin hankintoihin tai ruokaa. Monien seurakuntien toimintaan kuuluukin ruoka-avun jakaminen konkreettisina ruokakasseina tai lämpimän ruuan tarjoamisena työttömille, vähävaraisille tai pakolaisille.

Henkinen apu voi olla keskusteluapua hankalassa elämäntilanteessa tai yksinäisyydessä. Diakoniatyöntekijä voi käydä auttamassa ihmisiä arjen askareissa. Joissain seurakunnissa työskentelee ihminen, jolta voi saada perhe- ja avioliittoneuvontaa.

Seurakuntien tärkeä voimavara ovat vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset työskentelevät omasta tahdostaan, ilman korvausta. Syrjemmillä paikkakunnilla vapaaehtoiset voivat pyörittää kirkkokyytirinkiä, jossa autolliset huolehtivat kirkkoon ja takaisin heitä, joiden ei ole mahdollista käyttää autoa tai julkisia kulkuneuvoja.

Suomen ortodoksisen kirkon sisällä toimii Filantropia-niminen järjestö, joka pyrkii tekemään kotimaan lisäksi myös kansainvälistä auttamistyötä. Filantropia välittää kriisi- ja katastrofiapua saamillaan lahjoituksilla. Filantropia tukee mm. Ukrainan pakolaisia ja on tehnyt pitkään avustustyötä Afrikan ja Syyrian alueilla. Aineellisen tukemisen lisäksi Filantropia tekee myös koulutus- ja lähetystyötä. Lähetystyö on kristillisen sanoman ja opetuksen eteenpäin viemistä.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Voidaan lähteä liikkeelle määrittelemällä käsite lähimmäinen. Mitä sillä tarkoitetaan? Kuka/ketkä ovat meidän lähimmäisiämme? Miksi haluamme kutsua heitä lähimmäisiksi? Voidaan keskustella, kirjoittaa tai piirtää, mitä lähimmäisen kanssa on kiva tehdä. 

Lähimmäisen auttaminen on jokaisen kristityn tehtävä. Pohditaan, mitä apua lähimmäisemme voisivat tarvita.

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 158. Mitä kuvassa tapahtuu? Miten lähimmäisenrakkaus tässä kuvassa toteutuu? Oletko sinä avustanut koskaan vanhuksia? Missä voisit avustaa? Mitä kaikkea voisit tehdä jonkun vanhuksen kanssa?

Katso kirjan kuvaa sivulla 159. Mitä kuvan lapset sinusta tekevät? Missä he ovat? Voisivatko he olla lähimmäisiä toisilleen? Mitkä asiat ovat heille yhteisiä?

Verkkotehtävät

Tulostettavat tehtävät