Auttaminen on seurakunnan ja kirkon työtä

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan seurakunnan lähimmäistyön periaatteisiin ja toimintamuotoihin. Käsitellään lähimmäisenrakkautta.

Käsitteet

diakoniatyö, lähimmäinen, avustus, kirkon palvelutyö

Lisätietoa opettajalle

Seurakunnat tekevät pääasiassa avustustyötä seurakunnan jäsenten tai sen alueen ihmisten keskuudessa. Avustustyö ei kuitenkaan välttämättä ole riippuvaista siitä, onko henkilö seurakunnan jäsen. Kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä tekee vuonna 2013 perustettu Filantropia ry, joka jatkaa Ortodoksinen Lähetys ry:n toimintaa. Organisaatio osallistuu myös Suomessa tehtävään hyväntekeväisyystoimintaan. Sen työmuotoja ovat tapahtumien järjestäminen, yhteistyö kirkon toimijoiden ja ekumeenisen verkoston kautta, kriisiapukeräysten organisointi sekä avustusten jakaminen. Viimeisin kohde on Venäjän hyökkäyssodan kohteena olevan Ukrainan auttaminen. Filantropian tekemä diakoniatyö ei ole vain aineellista tukea, vaan sen toimintaan kuuluu myös koulutus- ja lähetystyö. Lähetystyö on yksi kirkon perustehtävä. Se tarkoittaa kristillisen sanoman viemistä kaikkialle maailmaan kuten Kristus kehotti. Filantropian tärkein kohdealue on Afrikka.

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Voidaan lähteä liikkeelle määrittelemällä käsite lähimmäinen. Mitä sillä tarkoitetaan? Kuka/ketkä ovat meidän lähimmäisiämme? Miksi haluamme kutsua heitä lähimmäisiksi? Voidaan keskustella, kirjoittaa tai piirtää, mitä lähimmäisen kanssa on kiva tehdä. 

Lähimmäisen auttaminen on jokaisen kristityn tehtävä. Pohditaan, mitä apua lähimmäisemme voisivat tarvita.

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 158. Mitä kuvassa tapahtuu? Miten lähimmäisenrakkaus tässä kuvassa toteutuu? Oletko sinä avustanut koskaan vanhuksia? Missä voisit avustaa? Mitä kaikkea voisit tehdä jonkun vanhuksen kanssa?

Katso kirjan kuvaa sivulla 159. Mitä kuvan lapset sinusta tekevät? Missä he ovat? Voisivatko he olla lähimmäisiä toisilleen? Mitkä asiat ovat heille yhteisiä?

Verkkotehtävät