Jokaisella ortodoksilla on kotiseurakunta

Luvun tavoitteet ja sisällöt

Tutustutaan seurakuntaan käsitteenä ja tarkastellaan seurakunnan toimintaa, työntekijöitä ja palveluksia seurakunnan jäsenille. Käsitellään seurakuntaa rakenteena.

Käsitteet

seurakunta, sakramentit, kirkon työntekijät

Lisätietoa opettajalle

Vuoden 2022 alusta Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuuluu 10 seurakuntaa. Seurakunnat hiippakunnittain:

  • Helsinki: Helsingin, Kaakkois-Suomen ja Turun ortodoksinen seurakunta
  • Kuopio ja Karjala: Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Saimaan ja Taipaleen ortodoksinen seurakunta
  • Oulu: Tampereen ja Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvat myös Valamon (18 jäsentä) ja Lintulan (7 jäsentä) luostarit. Seurakunnan hallintoon kuuluu kaksi toimielintä, seurakunnanvaltuusto ja -neuvosto.

Ennen vuotta 2022 seurakuntia oli 21, mutta taloudellisista ja väestönkehityksellisistä syistä niitä jouduttiin yhdistämään tämänhetkiseen (2022) määrään. Suomessa toimii myös seitsemän venäjänkielistä seurakuntaa, jotka ovat Moskovan patriarkaatin alaisuudessa. Vanhimmat niistä ovat Pokrovan seurakunta (perustettu 1926) ja Pyhän Nikolaoksen seurakunta Helsingissä (perustettu 1927). Helsingissä sijaitsee myös kolmas, Pyhän Nikolaoksen Mellunmäen seurakunta (perustettu 1997). Muut seurakunnat sijaitsevat Porissa (perustettu 1998), Turussa (perustettu 2002), Tampereella (perustettu 1994) ja Sastamalassa (perustettu 2004).

Vinkkejä sisällön käsittelyyn

Mietitään yhdessä, keitä omassa seurakunnassa on töissä. Ketkä seurakunnan työntekijät ovat tutuimpia (pappi, kanttori) ja mitä muita ammatteja seurakunnassa on (esimerkiksi diakoni, kirkkoherra, nuorisotoimenohjaaja)? Mietitään, mitä töitä seurakunnassa on ja tutustutaan ammatteihin sitä kautta.

Voidaan koota ajatuskartta tai muu piirros, jossa seurakunta on keskiössä. Sen ympärille kootaan tietoja, jotka liittyvät seurakuntaan yleisesti.

Tutustutaan oman seurakunnan verkkosivuihin ja etsitään sieltä seurakunnan työntekijöitä.

Kuvatehtävät

Katso kirjan kuvaa sivulla 148. Ketä kuva esittää? Mistä sen voi tietää?

Katso kuvaa sivulla 149. Mikä papilla on kädessä? Mitä hän sillä tekee? Mitä muuta pappi voi tehdä samalla tavoin?

Katso sivun 150 rakennusta. Millä nimellä sitä kutsutaan? Miten rakennus eroaa kirkosta? Mitä rakennuksessa voi tehdä? Oletko käynyt tällaisessa rakennuksessa?

Verkkotehtävät